Zdalna szkoła

Projekt jest odpowiedzią na obecną potrzebę szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Celem projektu jest umożliwienie nauczycielom prowadzenia nauki zdalnej oraz uczestnictwa w nauce uczniom, których sytuacja rodzinna i/lub materialna taką formę nauki uniemożliwia.
W ramach projektu zostało zakupionych 30 zestawów komputerowych składających się z laptopa z oprogramowaniem, bezprzewodowej myszki i słuchawek. Cały zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w związku z realizacją projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Dodatkowo w celu rozszerzenia zasobów informatycznych niezbędnych w realizacji obowiązku nauki zdalnej, w uzupełnieniu projektu Powiat Kartuski zakupił z własnych środków 2 zestawy komputerowe. Komputery  wraz z akcesoriami zostały przekazane szkołom i placówkom oświatowym powiatu i będą służyć uczniom i nauczycielom. 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.