Polski Ład - Inwestycje

 

                                                   

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

Remont budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach

 

 

 

DOFINANSOWANIE 489 990,02 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 676 926,92 zł

 

Opis zadania:

W ramach zadania zostaną wykonane roboty remontowe zewnętrzne i wewnętrzne budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach przy ul. 3-go Maja 34. Przede wszystkim zakłada się wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz wykonanie remontu części fasady budynku. W tym odtworzenie odpadających tynków, miejscowe naprawy elementów fasady budynku, remont zniszczonych elementów muru pruskiego, oczyszczenie lica cegieł, uzupełnienie ubytków cegieł, wymiana spoinowania, malowanie cegieł (scalenie kolorystyczne), hydrofobizacja lica cegieł itp. Przedmiotowy budynek jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kartuzy na podstawie Zarządzenia nr 69/2021 Burmistrza Kartuz z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie: aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Kartuzy. W wykazie dołączonym do Zarządzenia budynek ten figuruje jako dawny szpital pod pozycją 62.

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

          

 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo-Miszewo

 

DOFINANSOWANIE: 1.945.300,00  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3.760.000,00  zł

Opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo-Miszewo”. Zadanie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje prace projektowe oraz roboty budowlane niezbędne dla zrealizowania przedmiotowego zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 2 770 m oraz szerokości min. 2,5 m w klasie drogi technicznej na odcinku między Kczewem a Miszewem wzdłuż drogi powiatowej nr 1900G.

 


            

 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Budowa hali widowiskowo-sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie

 

 

DOFINANSOWANIE: 9.870.994,37   zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 12 867 903,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja polega na  realizacji drugiego etapu budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie, polegająca na budowie pełnowymiarowej hali sportowej. Planowana hala widowiskowo-sportowa będzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, opartym w rzucie na planie prostokąta o wymiarach 27,84 x 44,94 m.

 

 


             

 

RZĄDOWY FUNDUSZ

 

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Budowa łącznika z salą sportową wraz z zapleczem i salami na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie

 

DOFINANSOWANIE: 4 236 548,53  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 006 900,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja polega na  realizacji pierwszego etapu budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie. Planowany łącznik oprócz zapewnienia połączenia z halą sportową będzie zwierał pomieszczenia o charakterze edukacyjnym i sportowym, komplementarne do powstającej hali sportowej.

 

 


 

 

              

 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyno-Gowidlino

na odcinku Lemany - Sulęczyno

 

DOFINANSOWANIE: 16 897 070,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 21 649 677,50 zł

Opis zadania:

Inwestycja polega na  rozbudowie drogi powiatowej nr 1912G Sulęczyno-Gowidlino na odcinku Lemany-Sulęczyno  w km 0+000,0 – 8+480,74  o łącznej długości ok. 8480,74 m wraz z budową ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych oraz chodnika, zatoki postojowej, azyli dla pieszych i rowerzystów, wysp spowalniających, zjazdów i skrzyżowań, a także  elementów odwodnienia oraz wykonanie robót branżowych.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.