Program profilaktyki cukrzycy typu 2 w Powiecie Kartuskim

Program profilaktyki cukrzycy typu 2 w Powiecie Kartuskim

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

 

OKRES REALIZACJI:

2019-03-01 - 2023-03-31

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

koszty ogółem: 626 999,88 zł

koszty bezpośrednie: 501 599,90 zł

koszty pośrednie: 125 399,98 zł

wnioskowane dofinansowanie: 595 649,89 zł

wkład własny: 31 349,99 zł

PARTNERSTWO:

Cogito Sebastian Łaźniak

GRUPA DOCELOWA:

1390 - Osoby w okresie aktywności zawodowej, 18-64 lata - z niediagnozowaną cukrzycą typu 2,12 pkt i więcej w ankiecie FINDRISC lub w wieku 45+

OPIS PROJEKTU:

Powiat Kartuski w okresie od III 2019 do III 2023 zrealizuje projekt profilaktyki zachorowań cukrzycy typu 2 na terenie gmin Kartuzy, Żukowo, Somonino i Przodkowo. Projekt jest zgodny z przedsięwzięciem ZIT oraz przyjętym "Regionalnym programem polityki zdrowotnej dotyczącym prewencji cukrzycy typu 2 "

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE, DZIAŁANIA:

Programu jest zmniejszenie zachorowalności(zapadalności)na cukrzycę typu 2 mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 18-64 w ciągu 4 lat trwania Programu. Planowane są działania ukierunkowane na wczesną identyfikację osób zagrożonych zachorowalnością(zapadalnością) na cukrzycę typu 2 w wieku aktywności zawodowej, przeprowadzenie interwencji zdrowotnej na wskazanym obszarze objętym działaniem. Projekt będzie składał się z powiązanych ze sobą ściśle części medycznej i edukacyjnej. W ramach pierwszej części przeprowadzona zostanie akcja informująco - edukacyjna(wstępna ocena przy pomocy ankiety FINDRISK- na odwrocie ulotki będzie znajdować się ankieta, badania OGTT w ramach identyfikacji osób z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym oraz kwalifikacją do dalszej części programu zdrowotnego). Druga złożona część projektu będzie edukacyjnym wsparciem szerokiego grona specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarek diabetologicznych, fizjoterapeutów, dietetyków). W ramach projektu przygotowane zostaną procedury interwencyjno-medyczne, materiały w postaci elektronicznej, tradycyjnej, do wykorzystania na urządzeniach mobilnych oraz dostęp do prowadzonego i dostosowanego do potrzeb uczestników bloga edukacyjnego. W celu dodatkowej mobilizacji dla grupy uczestników Projektu ze stwierdzonym stanem przedcukrzycowym, w ramach dodatkowej mobilizacji oraz propagowania zdrowego stylu życia wykorzystane zostaną nowoczesne narzędzia, w postaci elektronicznych opasek monitorujących m.in. puls, ilość kroków. Projektem zostanie objętych minimum 1390 os które przejdą badania wstępne OGTT z czego minimum 232 osoby wezmą udział w programie edukacyjnym.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.