Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalny Portal Powiatu Kartuskiego

Powiat Kartuski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny Portal Powiatu Kartuskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2001-04-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-05

 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików otrzymanych od osób i podmiotów zewnętrznych nie jest dostępna cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Pleszek.
 • E-mail: koordynator.dostepnosci@kartuskipowiat.pl
 • Telefon: 586813473

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Kartuski
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
  ul. Dworcowa 1
  83-300 Kartuzy
 • E-mail: powiat@kartuskipowiat.pl
 • Telefon: 586810328

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Kartuzach mieści się w 7 lokalizacjach:

83- 300 Kartuzy ul. Dworcowa 1. W budynku znajduje się Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny, Sekretariat Starosty, Gabinet Starosty oraz Wicestarosty. Wejście do budynku z poziomu gruntu znajduje się z tyłu budynku. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -  winda). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

83-300 Kartuzy ul. 11 Listopada 7. W budynku znajduje się Rzecznik Praw Konsumenta. Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

83-300 Kartuzy ul. Kościuszki 26. W budynku znajdują się 2 wydziały:  Wydział Geodezji na parterze oraz Wydział Budownictwa na pierwszym piętrze. Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy 3 Maja. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -  winda). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda znajdują się z tyłu budynku. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  

83-300 Kartuzy ul. 3 Maja 2, W budynku znajduje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Zdrowia, Bezpieczeństwa i Współpracy z Organizacjami pozarządowymi, Konserwator Zabytków Powiatu Kartuskiego, Wydział Rozwoju,  Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych. Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

83-300 Kartuzy ul. Gdańska 26. W budynku znajduje się Wydział Komunikacji, Wydział Edukacji Kultury i Promocji. Dla osób poruszających się na wózku została zainstalowana platforma przy schodowa prowadząca do drzwi głównych budynku. Na parterze brak barier dla osób poruszających się na wózku. W Wydziale Komunikacji obniżona lada do obsługi osób na wózku. Do pozostałych kondygnacji budynku utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

83-330 Żukowo ul. Prusa 49. W budynku znajduje się Zamiejscowy Oddział Wydziału Komunikacji – kondygnacja +1. Wejście do budynku z poziomu gruntu. W budynku znajduje się winda. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -  winda). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

83-340 Sierakowice ul. Brzozowa 1. W budynku znajduje się Zamiejscowy Oddział Wydziału Komunikacji. Wejście z poziomu gruntu. Brak barier architektonicznych.  


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczą się w 5 lokalizacjach:

83-340 Sierakowice, ul. Piwna 23. W budynku znajduje się winda, przed obiektem znajduje się parking dla samochodów.

83-300 Kartuzy, ul 3 Maja 3/15. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku.

83-330 Żukowo, ul.3 Maja 9 B. W budynku znajduje się winda, przed obiektem znajduje się parking dla samochodów.

83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20.Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieści się na parterze, przed budynkiem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

83-322 Stężyca, ul. Królewska 6. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieści się na parterze, przed budynkiem znajduje się parking.
 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.