Nestor – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim

Nestor – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

 

OKRES REALIZACJI:

2018-01-01 - 2021-06-30

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

koszty ogółem: 1 425 342,00 zł

koszty bezpośrednie: 1 187 785,00 zł

koszty pośrednie: 237 557,00 zł

wnioskowane dofinansowanie: 1 354 074,90 zł

wkład własny: 71 267,90 zł

PARTNERSTWO:

Gminy: Sierakowice, Sulęczyno i Stężyca

NGO: Kaszubki Uniwersytet Ludowy, Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2

GRUPA DOCELOWA:

175 osób - Os. starsze zagrożone wykluczeniem społecznym i niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia i życia ze względu na samotność niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, zamieszkanie w trudnym terenie bądź odległym miejscu, możliwość wystąpienia nagłego wypadku. Osoby starsze zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na brak kontaktu ze społeczeństwem, stereotypy dotyczące wieku starszego, choroby i niepełnosprawność, brak umiejętności korzystania z technologii, narażenie na oszustwa, samotność, nieufność.

OPIS PROJEKTU:

Projekt dla łącznie 175 uczestników którego celami głównymi są: zapobieganie zagrożeniom utraty zdrowia i życia, oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób starszych w wieku po produktywnym, rencistów, os. niepełnosprawnych, z długotrwałymi chorobami, ubogich, samotnych, z trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE, DZIAŁANIA:

Cele zostaną zrealizowane poprzez objęcie 100 os. w tym z gminy Sierakowice 60, Stężyca 30, Sulęczyno 10, teleopieką (24h/7 dni w tyg.) w formie wyposażenia osób w sprzęt, diagnozy potrzeb, objęcia systemem i monitorowaniem w okresie trwania projektu, a także poprzez utworzenie i funkcjonowanie 5ciu klubów aktywności NESTOR na terenie w/w Gmin w Sierakowicach, Gowidlinie, Paczewie, Stężycy i Węsiorach, dla łącznie 75 uczestników, które działać będą metodą uniwersytetu ludowego w ramach bloków VII bloków tematycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia. Zaproponowane zdeinstytucjonalizowane formy wsparcia stanowią profilaktykę i zapobieganie przedwczesnemu (w konsekwencji wypadków zdarzeń, złej formy fizycznej i psychicznej) umieszczeniu osób w systemie opieki społecznej w formach stacjonarnych i dziennych, a także odciążenie systemu ratownictwa medycznego, oraz systemu opieki społecznej. Projekt zakłada jak najdłuższe utrzymanie osób objętych działaniami we własnym środowisku domowym w dobrej formie fizycznej i psychicznej przy wsparciu sąsiadów (wolontariat), zastosowaniu elementów animacji środowiskowej, edukacji, oraz integrowania służb świadczących pomoc.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.