Starostwo Powiatowe w Kartuzach

ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

58 681 00 32
58 681 03 28
58 685 33 43

Godziny pracy
Pn, śr, czw  7:30 - 15:30
Wt  7:30 - 16:00
Pt  7:30 - 15:00

STAROSTA KARTUSKI Bogdan Łapa

ul. Dworcowa 1

58 681 03 28
58 685 33 43
58 681 00 32

Godziny przyjmowania interesantów to wtorek w godz. od 14:00 do 16:00 

WICESTAROSTA KARTUSKI Piotr Fikus

ul. Dworcowa 1

58 681 03 28
58 685 33 43
58 681 00 32
SEKRETARZ POWIATU (kieruje Wydziałem Organizacyjnym) Radosław Pek

ul. Dworcowa 1

58 681 03 28
58 685 33 43
SKARBNIK POWIATU (kieruje Wydziałem Finansowym) Zofia Walkowiak

ul. Dworcowa 1

58 684 01 58
58 685 30 17
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, Dyrektor Maria Kurek – Kumańska

ul. 11 Listopada 7

58 685 34 57
58 681 42 12
WYDZIAŁ EDUKACJI, Dyrektor Jolanta Tersa

ul. 3 Maja 2/13

535 005 521
535 474 258
WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I STRATEGII, Dyrektor Wojciech Okroj

ul. Gdańska 26

58 694 82 60
58 694 82 61
58 694 82 62
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, Dyrektor Jerzy Pobłocki

ul. Gdańska 26

58 694 82 00
58 694 82 03
Rejestracja pojazdów
58 694 82 10
Prawa jazdy
58 694 82 20
Odbiór dowodów rejestracyjnych
58 694 82 30
Transport, licencje, zezwolenia
58 694 82 40
Ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów
58 694 82 50
Organizacja ruchu drogowego
58 694 82 59
Fila Wydziału Komunikacji w Żukowie

Godziny pracy oddziału zamiejscowego:


Poniedziałek:   7:30 – 15:00

Wtorek:            7:30 – 15:30

Środa:              7:30 – 15:00

Czwartek:         7:30 – 15:00

Piątek:              7:30 – 14:30

W oddziale płatności dokonujemy kartą płatniczą lub w banku oddalonym o 350 metrów, PKO BP ul. Sienkiewicza 12.  

58 380 14 63
58 380 09 28
WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ROZWÓJ

ul. 3 Maja 2/9

724 600 630
724 600 640
INWESTYCJE, REMONTY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ul. 3 Maja 2/7

58 380-21-76
58 380-07-85
WYDZIAŁ GEODEZJI
Sekretariat

ul. Hallera 1

58 681 28 25
58 681 35 14
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
58 685 32 00
58 681 36 66
58 681 35 41
Referat Ewidencji Gruntów
58 681 48 54
58 681 39 52
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. 3 Maja 2

58 684 04 77
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. 3 Maja 2

58 684 05 96
WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, Dyrektor Alicja Mazur

ul. 3 Maja 2/12

58 684 02 69
58 684 01 39
+48 605 527 500
+48 531 094 431
58 684 07 51
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, Dyrektor Aleksandra Kozioł

ul. Gdańska 26

58 694 82 70
58 694 82 72
KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU KARTUSKIEGO, Iwona Gołembiowska

ul. 3 Maja 2/8

+48 691 331 337
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

ul. 3 Maja 2/5

58 380 11 54
STANOWISKO PRACY DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, Cezary Sreberski

ul. Gdańska 26

58 694 82 90
58 694 82 91
58 694 82 92
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW, Józefa Byczkowska

ul. 11 Listopada 3

www.spow.kartuzy.ibip.pl

58 686 55 36
58 681 41 72
Nr rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Bankiem obsługującym rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Kartuzach jest PKO BP S.A., w którego oddziałach i agencjach nie pobiera się opłat i prowizji od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe Starostwa.

 

Podaje się nr rachunków bankowych na które dokonuje się wpłat z różnych tytułów:

  • rachunek bieżący Starostwa (m. in. karty wędkarskie, dzienniki budowy, opłaty komunikacyjne, opłaty ewidencyjne, prawa jazdy): 98 1020 1866 0000 1802 0002 6914,
  • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, trwałego zarządu, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, obciążeń z tytułu hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa: 11 1020 1866 0000 1402 0002 6930,
  • opłaty geodezyjne - mapki, wypisy, informacje z ewidencji gruntów, dokumentacja projektowa ZUD,
    dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (ODGiK): 75 1020 1866 0000 1402 0002 7136.

Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach o nr: 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476.

Uwagi dotyczące strony internetowej

Wydział Kultury, Promocji i Strategii, Starostwo Powiatowe Kartuzy, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

58 694 82 63
Koordynator do spraw dostępności

Przemysław Pleszek

533 984 238

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd

przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.