Zostaw 1,5 % podatku w powiecie kartuskim

Akcję przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu kartuskiego prowadzimy od kilku lat. Robimy to po raz kolejny, bo wciąż najwięcej środków z 1,5 % trafiło do dużych ogólnopolskich organizacji. Gorąco zachęcamy do tego, aby swój podatek przekazać organizacjom, działającym na terenie powiatu kartuskiego, bo pieniądze te pozwolą na realizację różnorodnych działań skierowanych do mieszkańców naszego powiatu lub służących ochronie przyrody czy zabytków naszego regionu.

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu

Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
w dół. Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym. Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu. Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

 

Zachęcamy do obdarowania 1,5 % podatku jednej z organizacji pożytku publicznego
z poniższej listy. Zamieszczamy na niej wszystkie organizacje z powiatu kartuskiego uprawnione do otrzymania 1,5 % podatku w 2024 roku z podziałem na obszar, w jakim działają (stan na dzień 19.01.2024 r.).

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno z siedzibą w Goręczynie KRS 0000014505 strona www

2. Klub Sportowy „Damroka” z siedzibą w Chmielnie KRS 0000056721 strona na FB

3. Gminny Klub Sportowy „Żukowo” KRS 0000345123 strona www

4. Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach KRS 0000492116 strona www

5. Fundacja Motocyklowe Nadzieje z siedzibą w Przodkowie KRS 0000638710 strona na FB

6. GKS Cartusia 1923 z siedzibą w Kartuzach KRS 0000351734 strona www

7. Akademia Piłkarska Kartuzy KRS 0000752774

OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT

8. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja z siedzibą w Pomieczynie KRS 0000542236 strona www

9. Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi z siedzibą w Czaplach KRS 0000705942 strona www

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

10. Kartuskie Centrum Caritas z siedzibą w Kartuzach KRS 0000229780 strona www

11. Stowarzyszenie „Ad Intende - z Sercem” z siedzibą w Kartuzach KRS 0000358914

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I POMOC SPOŁECZNA

12. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” z siedzibą
w Szklanej KRS 0000027416 strona www

13. Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na rzecz Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowych Łosienicach KRS 0000053147

14. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” z siedzibą
w Starkowej Hucie KRS 0000054195 strona www

15. Stowarzyszenie „Tacy Sami” z siedzibą w Przodkowie KRS 0000101360 strona na FB

16. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z siedzibą w Żukowie KRS 0000215142 strona www

17. Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy” z siedzibą w Przyjaźni KRS 0000325747 strona www

18. Fundacja Słoneczne Wzgórze z siedzibą w Stężycy KRS 0000411532 strona www

19. Fundacja „Nie będziesz sam” z siedzibą w Stężycy KRS 0000524470

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
I REGIONALNEGO

20. Stowarzyszenie „Kolegiata Kartuska” w Kartuzach KRS 0000066079 strona www

21. Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure z siedzibą w Kiełpinie KRS 0000177231 strona www

22. Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki z siedzibą w Leźnie KRS 0000243064

23. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie KRS 0000245039 strona na FB

24. Stowarzyszenie na rzecz Kultury Kaszubskiej „Na Kraju” z siedzibą w Rąbie KRS 0000259566

25. Fundacja Garaż Historii z siedzibą w Pępowie KRS 0000497981 strona www

26. Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie” KRS 0000582844 strona www

NAUKA, EDUKACJA I WYCHOWANIE

27. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie
KRS 0000251223 strona www

28. Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja z siedzibą w Baninie KRS 0000265867 strona www

29. Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach KRS 0000298150 strona www

30. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach KRS 0000350773 strona www

31. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia” z siedzibą w Borczu KRS 0000376628 strona na FB

32. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie KRS 0000412761 strona www

33. Stowarzyszenie ,,Dla Piątki" z siedzibą w Kartuzach KRS 0000436873 strona www

34. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz z siedzibą w Żukowie KRS 0000496944 strona www

35. Fundacja Memento Vitae z siedzibą w Chmielnie KRS 0000777152

36. Fundacja Moja Przygoda z siedzibą w Rębiechowie KRS 0000801171

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO

37. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” z siedzibą
w Kiełpinie KRS 0000279676 strona na FB

38. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” z siedzibą w Somoninie KRS 0000301842 strona www

39. Fundacja „Nasze Dzieci” z siedzibą w Przodkowie KRS 0000232243

40. Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby z siedzibą w Kartuzach KRS 0000718370 strona www

41. Stowarzyszenie Dla Borowa z siedzibą w Borowie KRS 0000554921 strona na FB

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.