Powiatowy Rzecznik Konsumentów

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW, Józefa Byczkowska
+48 602637796

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kartuzach działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Kartuskiego. Osoby mieszkające poza Powiatem powinny zwrócić się o pomoc do Rzecznika Konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
Dane rzeczników na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich (dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą).

Konsumentem, zgodnie z art. 221 Dz. U. 2020.1740 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsumenci zgłaszają problem konsumencki na Formularzu zgłoszenia problemu konsumenckiego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kartuzach udziela mieszkańcom Powiatu bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:

· udziela porad prawnych;

· występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;

· pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne;

· prowadzi edukację konsumencką

· współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;

· wykonuje inne zadania określone w przepisach.

Interwencje Rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są zazwyczaj  po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.