Wieloletni Program Współpracy

Program obowiązujący w latach 2019-2022 wraz ze zmianą z dnia 25.04.2019 r.

Rada Powiatu Kartuskiego w dniu 10 grudnia 2018 r. uchwaliła po raz pierwszy wieloletni program współpracy Powiatu Kartuskiego z sektorem pozarządowym na lata 2019-2022. Określa on zasady i formy współpracy naszego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kierunki i perspektywy tej współpracy w okresie czteroletnim. W dniu 25 kwietnia 2019 r. Rada Powiatu Kartuskiego dokonała zmiany w programie zwiększając wysokość środków finansowych planowanych na jego realizację. Zachęcamy do zapoznania się z programem i jego zmianą, które udostępniamy poniżej.


Wyniki konsultacji społecznych

Poniżej zamieszczamy protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022 wraz z projektem uchwały.

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.