Wyniki konkursów

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2024 roku.

Informację zamieszczono w dniu 28.03.2024 r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i jednej typu socjalizacyjno – interwencyjnego) dla łącznie 56 dzieci na terenie powiatu kartuskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu

Informację zamieszczono w dniu 20.12.2023 r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2024 roku na terenie powiatu kartuskiego

Uchwała Zarządu Powiatu Kartuskiego

Informację zamieszczono w dniu 28.11.2023 r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2023 roku

Uchwała Zarządu Powiatu Kartuskiego

Informację zamieszczono w dniu 05.04.2023 r.


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Kartuskiego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2023 r. postanowił przedłużyć termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego do dnia 5 kwietnia 2023 r. 

Uchwała Zarządu Powiatu Kartuskiego


Wyniki otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, obejmującego prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2023 r. z możliwością przedłużenia do 2027 r. 

Uchwała Zarządu Powiatu

Informację zamieszczono w dniu 29.12.2022 r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2023 roku na terenie powiatu kartuskiego

Uchwała Zarządu Powiatu

Informację zamieszczono w dniu 30.11.2022 r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2022 roku

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu - wyniki

Uchwała Zarządu Powiatu

Informację zamieszczono w dniu 07.04.2022 r.

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2022 roku na terenie powiatu kartuskiego

WYNIKI DO POBRANIA

Informację zamieszczono w dniu 24.11.2021 r.


Unieważnienie konkursu

Zarząd Powiatu Kartuskiego w dniu 10 sierpnia 2021 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 r. pod nazwą „Finansowanie przez Samorząd Powiatu wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy treść uchwały o unieważnieniu konkursu. 

Uchwała o unieważnieniu konkursu

Informację zamieszczono w dniu 12.08.2021 r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 roku.

WYNIKI DO POBRANIA

Informację zamieszczono w dniu 30.04.2021 r.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.