Roczne Programy Współpracy

Program Współpracy na 2024 rok

Rada Powiatu Kartuskiego w dniu 27 października 2023 r. uchwaliła Roczny Programy Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Konsultacje projektu Programu trwały od 25 września 2023 r. do 13 października 2023 r. Program zamieszczamy poniżej.

Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Nr XXXVIII/359/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji publikuje się także protokół przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Roczny Program Współpracy na 2024 rok

Protokół z konsultacji społecznych


Program Współpracy na 2023 rok

Rada Powiatu Kartuskiego w dniu 4 listopada 2022 r. uchwaliła Roczny Programy Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Konsultacje projektu Programu trwały od 3 do 13 października 2022 r.

Roczny Program Współpracy na 2023 rok

Protokół z konsultacji Programu


Program Współpracy na 2022 rok

Rada Powiatu Kartuskiego w dniu 3 grudnia 2021 r. uchwaliła Roczny Programy Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi, który obowiązuje w 2022 roku. Poniżej zamieszczamy program oraz protokół z jego konsultacji.

Roczny Program Współpracy na 2022 rok

Protokół z konsultacji Programu

 

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.