ISO

Polityka jakości i misja Starostwa Powiatowego w Kartuzach   

                                                                                                                       

Starostwo Powiatowe w Kartuzach, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, zostało powołane jako aparat pomocniczy organów powiatu i Starosty Kartuskiego.

Misją starostwa jest skuteczna realizacja zadań publicznych o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów oraz zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi klientów starostwa i innych stron zainteresowanych. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez systematyczne doskonalenie jakości pracy i świadczenie usług w przejrzystym i życzliwym środowisku dla każdego klienta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wyznaczam następujące cele strategiczne:

 

  1. załatwianie spraw klientów w jak najkrótszym czasie,
  2. systematyczne doskonalenie kompetencji pracowników,
  3. stałe, wnikliwe badanie potrzeb naszych klientów i innych stron zainteresowanych oraz wykorzystywanie wyników do doskonalenia jakości pracy starostwa i jakości świadczonych usług,
  4. efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich i rzeczowych,
  5. szybkie reagowanie na skargi.

Zobowiązuję się do podejmowania działań zapewniających spełnienie wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015. Zobowiązuję się do zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z wymaganiami ustawowymi i standardami. Konsekwentna realizacja polityki jakości spełni oczekiwania i słuszne wymagania klientów starostwa oraz zapewni odpowiednią efektywność, oszczędność i terminowość realizacji zadań i osiągania celów.

 

Bogdan Łapa
Starosta Kartuski

 

Dokument w formie skanu potwierdzający uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.