Starostwo Powiatowe w Kartuzach

ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

58 681 03 28

Godziny pracy
Pn, śr, czw  7:30 - 15:30
Wt  7:30 - 16:00
Pt  7:30 - 15:00

STAROSTA KARTUSKI Bogdan Łapa

ul. Dworcowa 1

58 681 03 28

Godziny przyjmowania interesantów to wtorek w godz. od 14:00 do 16:00 

WICESTAROSTA KARTUSKI Iwona Formela

ul. Dworcowa 1

58 681 03 28
SEKRETARZ POWIATU (kieruje Wydziałem Organizacyjnym) Radosław Pek

ul. Dworcowa 1

58 681 03 28
SKARBNIK POWIATU (kieruje Wydziałem Finansowym) Zofia Walkowiak

ul. Dworcowa 1

58 684 01 58
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, Dyrektor Ewelina Lewicka

ul. Kościuszki 26

58 685 34 57
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I PROMOCJI Dyrektor Jolanta Tersa

ul. Gdańska 26

535 005 521
535 474 258
REFERAT KULTURY I PROMOCJI, Wicedyrektor Wojciech Okroj

ul. Gdańska 26

58 694 82 61
58 694 82 65
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, Dyrektor Daniel Kaliś

ul. Gdańska 26

58 694 82 00
58 694 82 03
Oddział zamiejscowy w Żukowie

ul. B. Prusa 49

 

58 380 14 63
58 380 09 28

Godziny pracy oddziału zamiejscowego:


Poniedziałek:   7:30 – 15:00

Wtorek:            7:30 – 15:30

Środa:              7:30 – 15:00

Czwartek:         7:30 – 15:00

Piątek:              7:30 – 14:30

W oddziale płatności dokonujemy kartą płatniczą lub w banku oddalonym o 350 metrów, PKO BP ul. Sienkiewicza 12.  

Oddział zamiejscowy w Sierakowicach.

ul. Brzozowa 1

58 308 03 82
530 669 878
WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ROZWÓJ

ul. 3 Maja 2/9

724 600 630
724 600 640
INWESTYCJE, REMONTY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ul. 3 Maja 2/7

58 380-21-76
58 380-07-85
WYDZIAŁ GEODEZJI
Sekretariat

 ul. Kościuszki 26

58 681 28 25
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. 3 Maja 2

58 684 05 96
WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, Dyrektor Alicja Mazur

ul. 3 Maja 2/12

58 684 02 69
58 684 01 39
+48 605 527 500
+48 531 094 431
58 684 07 51
WYDZIAŁ ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, Dyrektor Aleksandra Kozioł

3 Maja 2/13

536 197 573
536 115 164
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. 3 Maja 16 A, 83-300 Kartuzy

58 380 00 47 (dyżur całodobowy)
KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU KARTUSKIEGO, Iwona Gołaszewska

ul. 3 Maja 2/8

+48 691 331 337
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

ul. 3 Maja 2/5

58 380 11 54
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW, Józefa Byczkowska
+48 602637796
Nr rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Bankiem obsługującym rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Kartuzach jest PKO BP S.A., w którego oddziałach i agencjach nie pobiera się opłat i prowizji od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe Starostwa.

 

Podaje się nr rachunków bankowych na które dokonuje się wpłat z różnych tytułów:

  • rachunek bieżący Starostwa (m. in. karty wędkarskie, dzienniki budowy, opłaty komunikacyjne, opłaty ewidencyjne, prawa jazdy): 98 1020 1866 0000 1802 0002 6914,
  • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, trwałego zarządu, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, obciążeń z tytułu hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa: 11 1020 1866 0000 1402 0002 6930,
  • opłaty geodezyjne - mapki, wypisy, informacje z ewidencji gruntów, dokumentacja projektowa ZUD,
    dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (ODGiK): 75 1020 1866 0000 1402 0002 7136.

Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach o nr: 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476.

Uwagi dotyczące strony internetowej

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji, Referat Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe Kartuzy, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

58 694 82 61
Koordynator do spraw dostępności

Przemysław Pleszek

533 984 238

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd

przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Piłsudskiego 4

83-300 Kartuzy

58 684-02-19
662-016-626

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 10:00 – 18:30
Wtorek:          10:00 – 18:30
Środa:             10:00 – 17:00
Czwartek:       10:00 – 15:30
Piątek:             10:00 – 17:00

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Stężycy

ul. Damroki 1

83-332 Stężyca

(58) 684 37 04
Dom Pomocy Społecznej w Łosienicach

Nowe Łosienice 39

83-323 Kamienica Szlachecka

(58) 684 34 92

Prowadzony przez organizację  pozarządową -  Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na Rzecz Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie

ul. Smołdzińska 8

83-304 Przodkowo

(58) 304 41 21

Kierownik: Barbara Hufnagel

Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie

ul. Osiedlowa 17
83-314 Somonino

(58) 694-12-80
509-758-574
Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmielnie

ul. Garncarska 1
83-333 Chmielno

(58) 684-20-32
Warsztat Terapii Zajęciowej w Stężycy przy Fundacji Słoneczne Wzgórze

ul. Kartuska 73A
83-322 Stężyca

503 800 378
"DOM ŚW. WINCENTEGO"

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo
w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4/1

"DOM ŚW. LUDWIKI"

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo
w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4/2

"NAJO CHECZ"

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo
w Kartuzach, ul. Gdańska 12/1

"DOM BŁ. S. MARTY WIECKIEJ"

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo
w Kartuzach, ul. Gdańska 12/2

(58) 681 19 75

http://domdziecka.kartuzy.pl/

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.