Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2024 r. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

 

ogłoszenie o naborze                                                                                     formularz zgłoszeniowy

 

Informację zamieszczono w dniu 17.01.2024 r.

.......................................................................................................................................................................................................................

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2024 r. Poniżej zamieszcza się treść ogłoszenia konkursowego i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 

ogłoszenie konkursowe                                              wzór oferty realizacji zadania

 

Informację zamieszczono w dniu 10.01.2024 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie czterech placówek opiekuńczo - wychowawczych (w tym trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego i jednej typu socjalizacyjno - interwencyjnego) dla łącznie 56 dzieci na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

 

Ogłoszenie o naborze       Załącznik formularz zgłoszeniowy

 

Informację zamieszczono w dniu 30.11.2023 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA

 

Na podstawie uchwały nr 269/1007/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 268/1005/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 15 listopada br. doprecyzowano ilość miejsc socjalizacyjnych i interwencyjnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w myśl warunków określonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i jednej typu socjalizacyjno-interwencyjnego) dla łącznie 56 dzieci na terenie powiatu kartuskiego. Doprecyzowanie ilości miejsc socjalizacyjnych i interwencyjnych pokazuje większą transparentność warunków ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

Dodatkowo wydłużony został okres na składanie ofert na realizację zadania publicznego do dnia 13 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.

Szczegóły poniżej.

zmiana ogłoszenia konkursowego

Informację zamieszczono w dniu 21.11.2023 r.

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i jednej typu socjalizacyjno-interwencyjnego) dla łącznie 56 dzieci na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Informację zamieszczono w dniu 16.11.2023 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2024 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2024 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego, wzory oświadczeń do ogłoszenia oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oświadczenia według załącznika nr 1 do ogłoszenia

Wzór oświadczenia według załącznika nr 2 do ogłoszenia

Wzór oferty realizacji zadania publicznego


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Kartuskiego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2023 r. postanowił przedłużyć termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego do dnia 5 kwietnia 2023 r. 

Uchwała Zarządu Powiatu Kartuskiego


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2023 r. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 03.02.2023 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. Poniżej zamieszcza się treść ogłoszenia konkursowego i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Informację zamieszczono w dniu 30.01.23 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, obejmującego prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2023 r. z możliwością przedłużenia do 2027 r. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 30.11.22 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, obejmującego prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2023 r. z możliwością przedłużenia do 2027 r. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 23.11.2022 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2023 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 28.10.2022 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2023 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego, wzory oświadczeń do ogłoszenia oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Uchwała Zarządu

Wzór oświadczenia według załącznika nr 1 do ogłoszenia

Wzór oświadczenia według załącznika nr 2 do ogłoszenia

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 27.10.2022 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego w dniu 26 lipca 2022 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2022 r. pod nazwą „Finansowanie przez Samorząd Powiatu wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy treść uchwały o unieważnieniu konkursu. 

Unieważnienie konkursu ofert

Informację zamieszczono w dniu 28.07.2022 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2022 r. pod nazwą "Finansowanie przez Samorząd Powiatu wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych". Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 18.07.2022 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2022 r. pod nazwą „Finansowanie przez Samorząd Powiatu wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 28.06.2022 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2022 r. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 11.02.2022 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 26.01.2022 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2022 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 03.11.2021 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej w 2022 roku na terenie powiatu kartuskiego. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego, wzory oświadczeń do ogłoszenia oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Oświadczenie załacznik nr 1 do ogłoszenia

Oświadczenie załącznik nr 2 do ogłoszenia

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 27.10.2021 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego w dniu 10 sierpnia 2021 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 r. pod nazwą „Finansowanie przez Samorząd Powiatu wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy treść uchwały o unieważnieniu konkursu. 

Uchwała o unieważnieniu konkursu

Informację zamieszczono w dniu 12.08.2021 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 r. pod nazwą „Finansowanie przez Samorząd Powiatu wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 09.07.2021 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 r. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację zamieszczono w dniu 03.03.2021 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 roku. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Informację zamieszczono w dniu 16.02.2021 r.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.