Oferty złożone poza konkursem

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a 

 

W dniu 21.11.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kartuzach wpłynęła oferta złożona przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Baninie na realizację zadania pt. „Wydanie książki o kaszubskim dorobku kulturowym i prasowym" w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferta została złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Wszelkie uwagi dotyczące oferty, zamieszczonej poniżej, można zgłaszać w terminie do dnia 29.11.2019 r. pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy lub elektronicznie na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl. 

 

Informację zamieszczono w dniu 22.11.2019 r.

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.