Druki do konkursów

Formularze do otwartego konkursu ofert zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

OFERTA

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

UMOWA

Wzór umowy o realizację zadania publicznego

Aktualizacja planu i harmonogramu działań - załącznik do umowy

Aktualizacja opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego - załącznik do umowy

Aktualizacja kosztorysu - załącznik do umowy

SPRAWOZDANIE

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

 

Formularze do zadania realizowanego na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poza otwartym konkursem ofert, zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

 

Sprawozdania, oferty i wszelkie pisma dotyczące realizacji zadań publicznych należy składać w kancelarii ogólnej lub w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, 83-300 Kartuzy.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.