Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900G w miejscowości Leźno – budowa ronda w ciągu drogi powiatowej

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900G w miejscowości Leźno – budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1900G”

DOFINANSOWANIE: 1 000 273,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 338 444,17 zł

 

 

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające na robotach rozbiórkowych - nawierzchniowych oraz robotach ziemnych, tj. niwelacja terenu, wykopy pod projektowane sieci. Wybudowana zostanie kanalizacja oraz przebudowane zostaną wodociągi i kanalizacja sanitarna. Inwestycja przewiduje również budowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolizji, budowę nawierzchni infrastruktury drogowej a także wykonanie oznakowania drogowego.

Realizacja zadania istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ww. odcinku. W szczególności poprawie ulegnie widoczność dla użytkowników drogi. Zwiększona zostanie przepustowość i płynność poruszających się pojazdów na drodze, wymuszając jednocześnie zmniejszenie prędkości przed i na samym skrzyżowaniu. Ponadto budowa nowego oświetlenia drogowego zlokalizowanego w samym centrum ronda, oświetlenie przejść dla pieszych, a także nowe rozwiązania techniczne, w tym dostosowanie przejść dla pieszych i dla osób niepełnosprawnych, wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa i ruchu poruszających się zmechanizowanych użytkowników drogi, ale również w sposób istotny poprawi bezpieczeństwo pieszych. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego polepszy się stan techniczny samej drogi.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.