Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach przy ul. Kościuszki 26 na potrzeby Wydziału Geodezji i Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach.

Opis:
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po Sądzie Rejonowym (budynku wpisanego w części do rejestru zabytków i w części wpisanego do gminnej ewidencji budynków) w Kartuzach przy ul. Kościuszki 26 na potrzeby Wydziału Geodezji i Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową/przebudową sieci, przyłączy i innymi robotami komplementarnymi.


W ramach inwestycji planuje się:
- rozbudowę budynku w szczególności na parterze,
- przebudowę istniejącej części budynku,
- wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich,
- roboty budowlane instalacyjne, wykończeniowe i remontowe,
- roboty ziemne, budowę/przebudowę sieci, zagospodarowanie terenu,
- inne prace określone w dokumentacji technicznej.

Planowana inwestycja w zakresie objętym ochroną konserwatorską dąży do uzyskania wyglądu budynku z 1905 roku.
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  8 000 000,00 zł.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.