Rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno”

 

DOFINANSOWANIE: 478 584,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 957 168,62 zł

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, w szczególności pieszych i rowerzystów oraz połączenie istniejących ciągów rowerowych wykonanych wzdłuż drogi 1923G poprzez kładkę stalową jednoprzęsłową wykonaną nad rzeką Radunia.

 

Zakres robót obejmuje:

  1. wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów,
  2. rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej ścieżki na jej zakończeniach,
  3. budowę kładki dla rowerzystów,
  4. budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej – połączenie istniejącej ścieżki z kładką,
  5. wykonanie zieleni w postaci trawników,
  6. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Nowa kładka będzie prowadzić ruch pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1923G. Odrębny obiekt, niezależny od istniejącego obiektu drogowego, umożliwi przełożenie ruchu rowerowego i pieszego z istniejącego mostu, który nie posiada wystarczających parametrów na przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego.

 

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.