Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska - Chmielno na odcinku Chmielno - Lipowiec

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska - Chmielno

na odcinku Chmielno - Lipowiec”

 

 

DOFINANSOWANIE: 5 642 325,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 11 284 650,56 zł

Realizacja przedmiotowego zadania obejmującego odcinek o długości 2,33 km przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także poprawi płynność ruchu i skomunikowanie z innymi drogami, w tym także drogi powiatowej z  drogą wojewódzką. Istniejąca szerokość na przedmiotowym odcinku ww. drogi nie odpowiada rzeczywistym potrzebom ruchu drogowego w tym rejonie biorąc zarówno pod uwagę znaczenie tej drogi, jak i warunki miejscowe, co tym samym zwiększa ryzyko powstania negatywnych zdarzeń drogowych. Realizacja zadania przyczyni się ponadto do istotnego podniesienia standardu technicznego samej jezdni i wzmocni jej konstrukcję, poprzez wykonanie odwodnienia, zjazdów łączących się z istniejącymi drogami a także wykonania oznakowania poziomego i pionowego  itp. Na skutek realizacji zadania poprawi się również spójność dróg publicznych, co wpłynie kompleksowo na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu, zachowanie jednorodności dróg publicznych oraz poprawę skomunikowania.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. zdjęcie humusu,
 2. budowę przepustów,
 3. budowę zbiorników retencyjno -infltracyjnych,
 4. budowę rowów drogowych, w tym umocnienie skarp i dna,
 5. budowę kanalizacji deszczowej,
 6. budowę ścian oporowych z elementów betonowych typu L wg pzt i profilu podłużnego i przekroju poprzecznego wraz z odwodnieniem,
 7. budowę ogrodzeń na skarpie, ścianki oporowej z siatki na słupkach wg pzt i profilu,
 8. wycinkę drzew,
 9. przebudowę wodociągu,
 10. przebudowę kabla telekomunikacyjnego na całym odcinku,
 11. przebudowę zabezpieczeń kabla energetycznego wzdłuż drogi rurą dwudzielną,
 12. rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
 13. budowę kanału technologicznego,
 14. budowę konstrukcji nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem podłoża,
 15. budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 16. wykonanie nasadzeń drzew.

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.