2023/08/11

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne Rocznego Programu Współpracy na 2024 rok i szkolenie "Jak rozliczyć dotację"

Rozpoczynamy pracę nad opracowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Dokument ten reguluje zasady i formy współpracy Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi, określa także zadania publiczne, które są zlecane do realizacji organizacjom.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Kartuzach przy ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

Podczas spotkania odbędzie się także szkolenie nt. „Jak rozliczyć dotację” prowadzone przez Andrzeja Rybus – Tołłoczko*.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać załączony formularz na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy do dnia 24 sierpnia br. Spotkanie organizowane jest wspólnie z Fundacją Edukacji i Działań Społecznych, w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Powiat Kartuski pt. „Wzmocnienie III sektora w pow. kartuskim”.

 

*Andrzej Rybus – Tołłoczko - Prezes Eart sp. z o. o., administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała w Związku Harcerstwa Polskiego. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.