2023/07/17

Ogłoszono rekrutację uzupełniającą do skorzystania z usług społecznych w ramach projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA”

Starosta Kartuski Bogdan Łapa ogłasza rekrutacjębuzupełniającą (dla osób, które jeszcze nie korzystały z projektu) do skorzystania z usług społecznych realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA”.

 

  1. Usługi społeczne adresowane są do:
  1. osób z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności i ich rodzin;
  2. osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  1. Z usług społecznych skorzystać mogą tylko i wyłącznie mieszkańcy powiatu kartuskiego.
  2. Usługi społeczne obejmują następujące formy terapii:
  1. terapia metodą Biofeedback
  2. terapia psychologiczna.
  1. Dokumentację kwalifikacyjną wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innych osób w biurze Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Kartuzach ul. 3 Maja 2/9, 83-300 Kartuzy oraz za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego, 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
  2. Kwalifikacja do Centrum Usług Społecznych w Kartuzach prowadzona będzie ciągle.

 

W załączeniu niezbędne formularze.

 

Rekrutacja do projektu trwa do 30.09.2023roku, formularze złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie niezbędne informacje udziela się pod numerami telefonu: 
724 600 630, 724 600 640.

 

info: Wydział RZP

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.