2023/07/12

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu kartuskiego

Starosta Kartuski działając na podstawie art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) udostępnia i zachęca do korzystania z listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu kartuskiego, którą zamieszczamy poniżej.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, obejmujące informacje o zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na liście opublikowano jednostki prowadzące nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego oraz nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Ponadto zamieszczono także  informacje o tematycznych infoliniach oraz innych formach poradnictwa świadczonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie punktów usytuowanych w lokalach z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Lista jest także dostępna w dziale Nieodpłatna Pomoc Prawna na stronie Powiatu Kartuskiego: https://www.kartuskipowiat.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kartuzach: https://bip.kartuskipowiat.pl/

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.