2023/01/30

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2023 r.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2023 r.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), które łącznie spełniają warunki:

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie, w której składają ofertę,

2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kartuskiego,

3) dysponują odpowiednią kadrą, która ma kwalifikacje do realizacji zadania, na które składają ofertę,

4) posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania, na które składają ofertę.

 

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2023 r. Szczegółowe warunki konkursu, w tym terminy realizacji zadań publicznych, kryteria wyboru ofert czy sposób złożenia ofert określa poniższe ogłoszenie konkursowe.

 

 

info: Wydział ZB

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.