2021/02/16

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 roku. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które łącznie spełniają warunki: prowadzą działalność statutową w dziedzinie, w której składają ofertę, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kartuskiego, dysponują odpowiednią kadrą, która ma kwalifikacje do realizacji zadania, na które składają ofertę i posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania, na które składają ofertę. Ofertę należy złożyć do dnia 11 marca 2021 r. Szczegółowe warunki konkursu zamieszczamy poniżej.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.