2021/06/16

Nabór do programu grantowego "WzMocnij swoje otoczenie"

W powiecie kartuskim ruszył nabór do drugiej tury III edycji programu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie", w którym udział wziąć mogą samorządy, jego jednostki budżetowe np. przedszkola, szkoły, biblioteki oraz organizacje pozarządowe. By ubiegać się o granty w wysokości do 20 tys. zł. należy zgłosić projekty społeczne wprowadzające korzystne i długotrwałe zmiany w lokalnym otoczeniu. Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2021 r.

Celem programu WSO jest wsparcie najlepszych pomysłów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości ich życia i bezpieczeństwa. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej z siedmiu kategorii:

 • aktywność,
 • bezpieczeństwo,
 • edukacja,
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
 • środowisko naturalne,
 • zdrowie,
 • inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Przykładowe cele, na które można zgłaszać projekty, zostały opisane w regulaminie programu. Propozycje stanowią tylko podpowiedź, dlatego równolegle PSE zachęca do zgłaszania innych ciekawych inicjatyw, odpowiadających na potrzeby powiatu kartuskiego.

Kompletne zgłoszenie w programie stanowi:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • podpisane oświadczenie dotyczące eksploatacji przyszłego przedmiotu realizacji projektu;
 • ważny, posiadany przez uczestnika programu statut lub inny właściwy dokument potwierdzający działalność uczestnika (kopia dokumentu z ostatnich 6 m-cy poświadczona za zgodność z oryginałem);
 • KRS lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej formularz zgłoszeniowy, do reprezentowania uczestnika oraz poświadczające możliwość zawierania przez uczestnika umów cywilno-prawnych, w tym zaciągania zobowiązań finansowych (kopia dokumentów z ostatnich 6 m-cy poświadczona za zgodność oryginałem).

Wszelkie informacje o programie zamieszczono na stronie: https://wzmocnijotoczenie.pl/. Komplet dokumentów można pobrać tutaj: https://wzmocnijotoczenie.pl/zasady/

Na stronie zamieszczono także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://wzmocnijotoczenie.pl/faq/  

Konsultacji w sprawach technicznych dotyczących wniosków udzielają:

- Aneta Obłąkowska-Gwóźdź, e-mail: aneta.oblakowska@propsypr.pl, tel. 512 063 848,

- Kinga Pękalska, e-mail: kinga.pekalska@propsypr.pl, tel. 798 010 686.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.