2023/09/25

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania uwag lub propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Projekt Programu zamieszczamy poniżej. Uwagi do Programu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego (wzór w załączeniu) do dnia 13 października 2023 r. przesyłając go na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.