2022/01/27

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Kartuskiego 26 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Organizacje pozarządowe przystępując do konkursu składają oferty, w których proponują swoją formę realizacji zadań publicznych. Zarząd Powiatu Kartuskiego może przyznać dotację tylko na realizację takich projektów, które wpisują się w ustawowe zadania Powiatu Kartuskiego. Forma wspierania realizacji zadań oznacza, że organizacje muszą zapewnić finansowy wkład własny do zadania o wartości 5 % wnioskowanej dotacji. Zatem jeżeli organizacja wnioskuje o przyznanie np. 6 500,00 zł to musi dołożyć swój wkład wynoszący minimum 325,00 zł. Przez finansowy wkład własny rozumie się wszystkie środki będące w faktycznym posiadaniu organizacji.

 

 

W tym roku organizacje muszą zwrócić uwagę na zastosowanie nowych przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Zadanie, które organizacja pozarządowa proponuje wykonać powinno być zaprojektowanie i realizowane w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

 

 

Osoba ze szczególnymi potrzebami to taka, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Bariery to przeszkody lub ograniczenia architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

 

 

Oferty na realizację zadań publicznych można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2022 r. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Bezpieczeństwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem tel. 536 197 573.

 

W załączeniu ogłoszenie konkursowe i wzór ofert realizacji zadania publicznego.

 

 

 

info: Wydział ZB

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.