2023/01/31

Zostaw 1,5 % podatku w powiecie kartuskim

Akcję przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu kartuskiego prowadzimy od kilku lat. Robimy to, bo wciąż najwięcej środków z 1 % trafiała do dużych ogólnopolskich organizacji. Od 2023 r. za sprawą zmiany przepisów podatnicy mają możliwość przekazania nie jak dotychczas 1 % podatku, a 1,5 %. Gorąco zachęcamy do tego, aby swój podatek przekazać organizacjom, działającym na terenie powiatu kartuskiego, bo pieniądze te pozwolą na realizację różnorodnych działań skierowanych do mieszkańców naszego powiatu lub służących ochronie przyrody czy zabytków naszego regionu. 

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu

Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym. Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu. Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Zachęcamy do obdarowania 1,5 % podatku jednej z organizacji pożytku publicznego z poniższej listy. Zamieszczamy na niej wszystkie organizacje z powiatu kartuskiego uprawnione do otrzymania 1,5 % podatku w 2023 roku z podziałem na obszar, w jakim działają (stan na dzień 27.01.2023 r.).

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno z siedzibą w Goręczynie KRS 0000014505

2. Klub Sportowy „Damroka” z siedzibą w Chmielnie KRS 0000056721 

3. Gminny Klub Sportowy „Żukowo” KRS 0000345123 

4. Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach KRS 0000492116 

5. Fundacja Motocyklowe Nadzieje z siedzibą w Przodkowie KRS 0000638710 

6. GKS Cartusia 1923 z siedzibą w Kartuzach KRS 0000351734 

OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT

7. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja z siedzibą w Pomieczynie KRS 0000542236 

8. Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi z siedzibą w Czaplach KRS 0000705942 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

9. Kartuskie Centrum Caritas KRS z siedzibą w Kartuzach 0000229780 

10. Stowarzyszenie „Ad Intende - z Sercem” z siedzibą w Kartuzach KRS 0000358914

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I POMOC SPOŁECZNA

11. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Szklanej KRS 0000027416

12. Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na rzecz Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowych Łosienicach KRS 0000053147

13. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” z siedzibą w Starkowej Hucie KRS 0000054195 

14. Stowarzyszenie „Tacy Sami” z siedzibą w Przodkowie KRS 0000101360 strona na FB

15. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z siedzibą w Żukowie KRS 0000215142 

16. Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy” z siedzibą w Przyjaźni KRS 0000325747 

17. Fundacja Słoneczne Wzgórze z siedzibą w Stężycy KRS 0000411532

18. Fundacja „Nie będziesz sam” z siedzibą w Stężycy KRS 0000524470

19. Fundacja „Uśmiechnij się” z siedzibą w Miechucińskich Chróstach KRS 0000537432

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I REGIONALNEGO

20. Stowarzyszenie „Kolegiata Kartuska” w Kartuzach KRS 0000066079 

21. Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure z siedzibą w Kiełpinie KRS 0000177231 

22. Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki z siedzibą w Leźnie KRS 0000243064

23. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie KRS 0000245039 

24. Stowarzyszenie na rzecz Kultury Kaszubskiej „Na Kraju” z siedzibą w Rąbie KRS 0000259566

25. Fundacja Garaż Historii z siedzibą w Pępowie KRS 0000497981 

26. Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie” KRS 0000582844 

NAUKA, EDUKACJA I WYCHOWANIE

27. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie KRS 0000251223 

28. Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja z siedzibą w Baninie KRS 0000265867 

29. Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach KRS 0000298150

30. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach KRS 0000350773 

31. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia” z siedzibą w Borczu KRS 0000376628 strona na FB

32. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie KRS 0000412761 

33. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Delta" z siedzibą w Kartuzach KRS 0000436873

34. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz z siedzibą w Żukowie KRS 0000496944 

35. Fundacja Memento Vitae z siedzibą w Chmielnie KRS 0000777152 

DZIAŁANOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO

36. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” z siedzibą w Kiełpinie KRS 0000279676 

37. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” z siedzibą w Somoninie KRS 0000301842 

38. Fundacja „Nasze Dzieci” z siedzibą w Przodkowie KRS 0000232243

39. Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby z siedzibą w Kartuzach KRS 0000718370 

Dziękujemy bardzo za przekazanie w 2022 r. swojego 1 % podatku organizacjom z powiatu kartuskiego. Ze statystyk wynika, że do naszych organizacji z roku na rok trafiają coraz wyższe kwoty. W 2021 r. do organizacji trafiło 2 372 733,68 zł, a w zeszłym roku podatnicy przekazali 2 483 926,48 zł. Poniżej prezentujemy listę 10 organizacji, które otrzymały najwyższe kwoty z 1 % podatku.

1. Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy” - 1 286 276,36 zł

2. Kartuskie Centrum Caritas - 361 822,22 zł

3. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” - 246 534,90 zł

4. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja - 176 605,80 zł

5. Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi - 74 094,34 zł

6. Stowarzyszenie „Ad Intende – z Sercem” - 70 848,40 zł

7. Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby - 34 863,90 zł

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie - 119 155,20 zł

9. Stowarzyszenie „Tacy Sami” - 32 497,40 zł

10. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” - 30 639,70 zł

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.