2023/01/04

Zaproszenie Starosty Kartuskiego Bogdana Łapy na spotkanie poświęcone analizie wyników egzaminów maturalnych

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych 12 stycznia 2023 r., do Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach, ul. Mściwoja II 24, na spotkanie poświęcone analizie wyników egzaminów maturalnych, przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022 oraz omówieniu wyników egzaminów zawodowych z tego samego roku.


 

Pierwsza część spotkania (10:00 – 11:15) poświęcona będzie efektywności kształcenia ogólnego w liceach i technikach powiatu kartuskiego, w szczególności:

  • analizie wyników egzaminów z obowiązkowych przedmiotów maturalnych w roku 2022 w zakresie zdawalności ww. egzaminów – dynamika zmian 2020 (w oparciu o dane OKE Gdańsk) z uwzględnieniem podziału na licea i technika,
  • zmianom w osiągnięciach maturalnych (średni wynik i skala staninowa) w poszczególnych szkołach powiatu kartuskiego,
  • analizie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej dla liceów i techników powiatu kartuskiego w czterech obszarach: matematycznym, matematyczno-przyrodniczym, j. polskiego oraz humanistycznym w ostatnim okresie trzyletnim 2020-2022 oraz porównanie z wcześniejszymi wynikami - ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian w poszczególnych szkołach.

Temat referować będzie Pani Magdalena Urbaś, konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
 

W drugiej części spotkania (11:30 – 12:30) przedstawimy dane porównawcze dotyczące wyników egzaminów zawodowych w poszczególnych kwalifikacjach, w oparciu o informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku oraz wyniki egzaminów czeladniczych przeprowadzonych przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą w Gdańsku.

Tę część referować będzie Grzegorz Halasz, Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele środowiska oświatowego i pracodawców, otoczenia rynku pracy oraz samorządowcy, a zwłaszcza radni powiatowi, dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kartuski, rady rodziców, kierownicy szkolenia praktycznego, doradcy zawodowi oraz przewodniczący szkolnych zespołów ds. ewaluacji egzaminów zewnętrznych.

 

 

 

Pozostaję z szacunkiem,

Bogdan Łapa

Starosta Kartuski

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.