2023/11/30

Wydział Geodezji bliżej mieszkańców

Wydział Geodezji jest największym wydziałem Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Od czerwca br. zyskał nową siedzibę w odrestaurowanym zabytkowym budynku przy ul. Kościuszki 26, gdzie niegdyś mieścił się Sąd Rejonowy w Kartuzach.  W jego strukturze organizacyjnej wyodrębniono trzy referaty: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK), Ewidencję Gruntów i Budynków (EGiB) oraz Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (RUDP). Każdy  z referatów ma ściśle przypisane zadania oraz określone procedury realizacji poszczególnych spraw, które w połączeniu ze sprawnym przepływem  informacji wewnątrz Wydziału, tworzą czytelny i przyjazny dla klientów obraz urzędu.

Przyjęty przed laty kierunek informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usprawnienia obsługi klientów, czyli wprowadzenie tzw. e-usług (Portale internetowe: geodety, rzeczoznawcy, interesanta, narady koordynacyjnej, projektanta, komornika,  mapowy), dają komfort załatwiania spraw bez konieczności wizyty w urzędzie. Wszystkie te udogodnienia znajdują uznanie i cieszą się dużą popularnością wśród Klientów Wydziału. Potwierdza to fakt, że w czasie pandemii koronawirusa pracownicy Geodezji pracowali płynnie w trybie zdalnym bez żadnej przerwy i bez wydłużenia czasu procedowania spraw.

Proces doskonalenia funkcjonalności wyżej wymienionych komponentów systemu teleinformatycznego obsługującego Wydział Geodezji  i narzędzi temu służących jest procesem ciągłym i odbywa się przy udziale klientów korzystających z e-usług, którzy zgłaszają uwagi oraz proponują pewne usprawnienia. Służą temu m.in. cykliczne spotkania administracji geodezyjnej z wykonawcami geodezyjnymi.

Wydział Geodezji organizuje tego typu spotkania już od kilkunastu lat, dzięki czemu dodatkowo utrzymuje dobre relacje z wykonawcami geodezyjnymi traktując ich jako równoprawnych partnerów.

Ostatnie odbyło się 28 listopada i było doskonałą okazją do zaprezentowania nowych pomieszczeń wydziału. Wykonawcy byli pod wrażeniem wprowadzonych usprawnień przy tak dużej ilości dokumentacji i załatwianych spraw.

Uczestników spotkania przywitał Starosta Kartuski Bogdan Łapa, wyrażając nadzieję, że kolejne cykliczne spotkania pracowników organu z przedsiębiorcami geodezyjnymi pozwolą na dalsze udoskonalenia wzajemnej współpracy.

Omówiono także najważniejsze zagadnienia z zakresu ustawy Prawo Geodezyjne oraz nowe akty wykonawcze dotyczące zasad i standardów wykonywania prac geodezyjnych.

Pozytywne opinie o jakości obsługi i funkcjonowaniu Wydziału Geodezji wyrażane przez klientów osobiście, telefonicznie, mailowo oraz zawarte w ankietach badania jakości w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, brak skarg świadczą o słuszności podejmowanych działań w zakresie organizacji pracy i wprowadzonych  rozwiązań.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.