2023/07/25

Wkrótce powstanie kolejny odcinek drogi Chmielno-Lipowiec

25 lipca Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwona Formela podpisali umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec”. Inwestycja pochłonie ponad 11,45 mln zł i ma być zrealizowana  w nieco ponad rok. To kolejna ważna inwestycja Powiatu w infrastukturę drogową.

Wykonawcą odcinka robót o długości 2,33 km została firma Kruszywo Spółka z o.o. z Linii.

W ramach inwestycji, w związku z trudnym terenem biegnącym w pobliżu brzegu jeziora wykonane zostaną miejscami mury oporowe, a skarpy wzmocnione. Planowane jest także wykonanie kanalizacji deszczowej łącznie ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Wybudowane zostaną przepusty, rowy drogowe i kanał technologiczny. Najważniejszym jednak zadaniem będzie poszerzenie pasa jezdni do standardowych wymiarów, gdyż obecnie biegnąca tam droga, wykonana jest z płyt i ma niewystarczającą szerokość.

Realizacja przedmiotowego zadania niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale dodatkowo na płynność ruchu i lepsze skomunikowanie, w tym także drogi powiatowej z wojewódzką. Przyczyni się także do istotnego podniesienia standardu technicznego samej jezdni i wzmocnieniu jej konstrukcji, poprzez wykonanie odwodnienia oraz zjazdów łączących się z istniejącymi drogami.

Jak powiedział Starosta Kartuski Bogdan Łapa - Postęp w tej kadencji w temacie budowy dróg jest znaczący, wyremontowaliśmy ponad 70 km dróg.  Przebudowa odcinka Chmielno - Lipowiec jest dla nas bardzo ważna. Aktualnie stwarza ona niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, a teren wokół niej jest turystyczny. W obecnej kadencji cały ciąg drogi w rejonie Wygoda Łączyńska– Chmielno został naprawiony. Mam nadzieję, że ta dwuletnia inwestycja, doczeka finału w przyszłym roku. Jest ona oczekiwana przez mieszkańców gminy Chmielno i turystów, którzy tam przebywają.

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego udało się uzyskać Powiatowi Kartuskiemu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023) w wysokości 6 103 626,00 zł. 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.