2020/02/14

Warsztaty poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze „Transport” oraz „Zdrowie”

W piątek 14 lutego 2020 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbyły się warsztaty poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze „Transport” oraz „Zdrowie”. Spotkanie koordynował zewnętrzny moderator Tomasz Sikora (autor ponad 250 strategii jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, programów naprawczych) przy współudziale Dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wojciecha Okroja.

Strategia, którą aktualizuje Powiat Kartuski określi nie tylko kierunki jego rozwoju w perspektywie najbliższej dekady, ale wyznaczy ramy Programów Operacyjnych w ośmiu obszarach, m.in. w zakresie „Transportu” oraz „Zdrowia”. Istotne, by był to proces zaplanowany, odpowiednio ukierunkowany, który uwzględniać będzie interesy mieszkańców, instytucji, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Dlatego od początku lutego organizowany jest cykl spotkań mających na celu wsłuchanie się w głosy wszystkich, dla których rozwój Powiatu Kartuskiego jest ważny.

Na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy wstępnie wypracowano konkretne kierunki działań do każdego z celów głównych, uwzględniające nie tylko potrzeby społeczne, ale także potrzeby podmiotów gospodarczych jako beneficjentów tych działań oraz instytucji odpowiedzialnych za ich koordynację.

Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecni byli członkowie Komitetu Sterującego ds. Wdrażania Strategii: Radny Powiatu Kartuskiego Paweł Kowalewski oraz Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wojciech Okroj, Przewodniczący Komisji do spraw Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Kartuskiego Jerzy Ropel, Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach Jerzy Pobłocki, a także koordynator Programu Operacyjnego ‘Transport” Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach Andrzej Puzdrowski oraz koordynator Programu Operacyjnego „Zdrowie” Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Aleksandra Kuczkowska.

W debatach uczestniczyli ponadto Zastępca Burmistrza Kartuz Sylwia Biankowska, Zastępca Burmistrza Żukowa Tomasz Szymkowiak, Zastępca Wójta Gminy Sierakowice Zbigniew Fularczyk oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach Krystyna Wereszczyńska, a także inni przedstawiciele samorządów gminnych, ośrodków zdrowia, służb, inspekcji i straży oraz reprezentanci różnych grup społecznych, na co dzień zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego.

Kolejne warsztaty dotyczące aktualizacji Strategii Powiatu, tym razem w temacie „Gospodarki” oraz „Integracji Społecznej” odbędą się 21 lutego 2020 roku w sali szkoleniowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.