2019/04/24

VII sesja Rady Powiatu Kartuskiego

W czwartek 25 kwietnia odbyła się VII sesja Rady Powiatu Kartuskiego. Radni przyjęli następujące sprawozdania:

Starosty Kartuskiego:

  • z działalności Zarządu Powiatu Kartuskiego z realizacji uchwał oraz   ważniejszych dla powiatu wydarzeń w okresie międzysesyjnym
  • z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018r
  • z oceny zasobów pomocy społecznej

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze swojej działalności wraz z zestawieniem wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto przyjęte zostały następując uchwały:

  • dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2019, wg projektu nr 1,
  • zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego, wg projektu nr 2,
  • zmiany uchwały nr V/56/2019 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019r., wg projektu nr 3,
  • zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022,wg projektu nr 4.
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Przodkowo, wg projektu nr 5.

Gościem specjalnym był Biskup Pomocniczy Arkadiusz Okroj, który poświęcił salę obrad Rady Powiatu oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie do radnych i zgromadzonych gości. W całej współczesnej historii Powiatu radni po raz pierwszy gościli tak znamienitego gościa.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.