2023/04/04

Vademecum ósmoklasisty - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

 

Link do informatora - www.wirtualnypark.pl/informator/

 

Kiedy zaczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych?

 • Rekrutacja do szkoły średniej jest kilkuetapowa i rozpoczyna się od 15 maja 2023 r.
  Dokładne daty poszczególnych etapów rekrutacji należy sprawdzić w Zarządzeniu Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty – zał. nr 1
   
 • O przyjęciu do szkoły decyduje ilość wszystkich punktów, na które składają się:

- Wyniki egzaminu ósmoklasisty,

- Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki dwóch innych przedmiotów, związanych ze specyfiką szkoły – patrz regulaminy naboru w szkołach,

- Szczególne osiągnięcia ucznia,

- Ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Pamiętaj! O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów.
Podanie należy jednak złożyć w terminie.

 

Sposób przeliczania punktów w rekrutacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
(Dz.U. 2022.2431)

 

Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać to 200, w tym za świadectwo można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

Do ilu i jakich szkół można złożyć dokumenty?

W tym roku możemy wybrać maksymalnie 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kartuski z pośród 4 liceów ogólnokształcących, 6 techników, 6 branżowych szkół I stopnia.

 

Są nimi:

- I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach

- III Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach

- Liceum Ogólnokształcące w Sierakowicach

- Liceum Ogólnokształcące w Żukowie (oddział przygotowania wojskowego)

 

- Technikum Nr 1 w Kartuzach

- Technikum Nr 2 w Kartuzach

- Technikum w Przodkowie

- Technikum w Somoninie

- Technikum w Sierakowicach

- Technikum w Żukowie

 

- Branżowa Szkoła st. I Nr 1 w Kartuzach

- Branżowa Szkoła st. I Nr 2 w Kartuzach

- Branżowa Szkoła st. I w Przodkowie

- Branżowa Szkoła st. I w Somoninie

- Branżowa Szkoła st. I w Żukowie

- Branżowa Szkoła st. I Specjalna w Kartuzach.

 

 

Jakie są etapy rekrutacji?

 • Początek rekrutacji i złożenie wniosku od 15 maja,
 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • Uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginałów dokumentów,
 • Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Kandydaci ubiegający się o miejsce w liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi lub wojskowymi, w których wymagane są uzdolnienie kierunkowe, przechodzą rekrutację rozbudowaną o kompetencje językowe lub sprawność fizyczną.

 

Jakie dokumenty należy złożyć do szkoły ponadpodstawowej?

Podanie o przyjęcie do szkoły średniej składa się z:

 • Wniosku o przyjęcie (etap z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji wniosku na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl),
 • Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • Świadectwa ukończenia ósmej klasy,
 • Opcjonalnie kwestionariusza wymaganego przez szkołę.

 

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe (technika i branżowe szkoły I stopnia) są wymagane dodatkowe dokumenty:

 • w technikum – zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • w branżowej szkole st. I – zaświadczenie jw. oraz umowa o praktyczną naukę zawodu.

 

Szczegóły rekrutacji znajdziesz na stronach wybranych szkół Powiatu:

www.zsokartuzy.edu.pl

www.zsziok.edu.pl

www.zspsierakowice.pl

www.zsziozukowo.pl

www.zspsomonino.pl

www.zspprzodkowo.pl

www.zst.kartuzy.pl

www.zpskartuzy.pl

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.