2021/08/13

Umowa na rozbudowę kolejnej drogi powiatowej

11 sierpnia 2021 r. Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Piotr Fikus w imieniu Zarządu Powiatu Kartuskiego podpisali umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Stężyca – Gołubie – Szymbark ( Etap 1 Stężyca – Gołubie)”. Zadanie zostanie zrealizowane przez COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

 

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej na długości 4,497 km. Ponadto inwestycja zakłada między innymi:

  • rozbudowę odcinka drogi z poszerzeniem istniejącej jezdni i wymianą jej konstrukcji na nową,
  • przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów,
  • przebudowę i budowę chodników,
  • budowę zatoki autobusowej,
  • poprawę stanu odwodnienia drogi poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym oraz przebudowę i budowę rowów drogowych poza terenem zabudowanym,
  • przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu w miejscach kolidujących z poszerzaną drogą.

 

Dzięki realizacji inwestycji na drodze zapewniona zostanie odpowiednia nośność dostosowana do natężenia ruchu a także zapewniony zostanie możliwie maksymalny poziom bezpieczeństwa ruchu wszystkich jej użytkowników, w tym niezmotoryzowanych.

 

Wartość zawartej Umowy wynosi 9 345 458,22 zł brutto. Powiat na przedmiotowe zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 9 514 170,24 zł brutto. W wyniku złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zaoszczędził środki na łączną wartość 168 712,02 zł.

 

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 4 829 941,00 zł. Ponadto gmina Stężyca udzieliła pomocy finansowej na realizację tego zadania w wysokości 375 000,00 zł.

 

Inwestycja zostanie zakończona w ciągu najbliższych 15 miesięcy.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.