2022/12/19

Szesnastoosobowa Rada Seniorów Powiatu Kartuskiego rozpoczęła I kadencję

W poniedziałek 12 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego podczas którego Wicestarosta Powiatu Kartuskiego Piotr Fikus wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Iwoną Formela wręczyli członkom Rady akty nominacji.

 

Seniorzy w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącą Rady została Bolesława Ciachowska reprezentująca Gminę Kartuzy, funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Kazimierzowi Walkuszowi reprezentującemu Gminę Stężyca, zaś sekretarzem została Halina Mateja – Górka przedstawicielka Gminy Kartuzy.

Wybrani członkowie Rady będą reprezentowali Radę Seniorów na zewnątrz i kierowali jej pracami.

 

„Gratuluję Państwu wyboru do Zarządu. Członkowie Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego reprezentują różne spojrzenia na problemy seniorów i różne głosy, co zaowocuje z pewnością dobrą współpracą we wspólnych działaniach na rzecz osób starszych” – powiedział Wicestarosta Piotr Fikus.

Rada liczy 16 osób, którzy ukończyli 60 rok życia. Kadencja Rady Seniorów trwać będzie 4 lata. Posiedzenia odbywać się będą w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał i będą jawne.

Rada Seniorów Powiatu Kartuskiego ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jest „rzecznikiem” osób starszych wobec władz Powiatu. Celem działania Rady jest zwiększenie zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

 

Powstanie Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego zainicjowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego – POKOLENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej: 6. Integracja, Działanie: 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

 

 

info: I.Formela

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.