2022/01/21

Starosta Kartuski na rzecz budowy obwodnic oraz usprawnienia komunikacji w powiecie

Powiat Kartuski od wielu lat prowadzi działania na rzecz harmonijnego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu. W szczególności dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków komunikacyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Gęsta i dobrze funkcjonująca sieć połączeń pomiędzy gminami w regionie zwiększa spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną oraz przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki w Pomorskiem.

 

Powiat Kartuski w przyjętej w kwietniu ubiegłego roku strategii rozwoju za główne cele przyjął m.in. poprawę połączeń powiatu z metropolią, stworzenie wspólnego, sprzężonego systemu transportu zbiorowego w całym powiecie, rozwój sieci dróg i parkingów, w tym Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, trasy S6 oraz obwodnic Kartuz i Żukowa. Konsekwencją przyjętej koncepcji jest decyzja o przeznaczeniu aż 6 mln złotych na budowę II etapu obwodnicy Kartuz. To wyraz solidarności z mieszkańcami Gminy Kartuzy. Co ważne, wszystkie samorządy z terenu powiatu kartuskiego wesprą finansowo tę inwestycję łączną kwotą 21,2 mln zł. Gdyby nie te pieniądze, przedsięwzięcia nie udałoby się zrealizować. Przypomnijmy, że II etap budowy obwodnicy Kartuz dofinansowany będzie też w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przed Bożym Narodzeniem inwestycja znalazła się na liście dodatkowych 51 obwodnic, realizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Na to bardzo wyczekiwane przedsięwzięcie ma trafić ponad 51 mln zł dotacji. Jednak już w grudniu ubiegłego roku wiadomo było, że jest to tylko połowa wymaganych środków i tu z pomocą przyszły właśnie samorządy gminne i powiat. We wtorek 11 stycznia przedstawiciele władz powiatu kartuskiego oraz poszczególnych gmin podpisali z Leszkiem Bonną, Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego, list intencyjny w  sprawie współrealizacji tej inwestycji. Z końcem stycznia Rada Powiatu Kartuskiego będzie rozpatrywać uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ten cel. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2024-2026.

 

 

Konsekwencja w działaniu i dotrzymywanie słowa budują zaufanie obywateli do instytucji publicznych, do samorządowców odpowiedzialnych za lokalny rozwój - powiedział Starosta Kartuski Bogdan Łapa. Gdy tylko pojawiły się plany budowy Obwodnicy Metropolitalnej, będąc jeszcze wicestarostą, sygnalizowałem, że proponowane rozwiązania nie tylko nie przyczynią się do zmniejszenia natężenia ruchu w Żukowie, ale dodatkowo spotęgują duży już problem przepustowości na tej trasie. Dlatego już wtedy wystąpiłem do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o połączenie drogi 211 z krajową 20 tak, żeby ominąć pierwsze rondo na wjeździe do Żukowa od strony Kartuz. W wyniku przesunięcia terminu realizacji Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej i braku finasowania ostatecznie realizacja inwestycji nie doszła do skutku. W 2021 roku, po ogłoszeniu decyzji Ministra Infrastruktury o wznowieniu planów zaprojektowania i wybudowania OMT, powróciłem do myśli o zmniejszeniu ruchu kołowego w  Żukowie  i  wystąpiłem  z wnioskiem o uwzględnienie w planach – odcinka drogi z Borkowa do Glincza, pozwalającego połączyć drogę krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr 211 w Borkowie, ponownie uzasadniając, że wykonanie zadania znacznie poprawi przepustowość przejazdu przez Żukowo. Niestety w maju ubiegłego roku Ministerstwo Infrastruktury nie uwzględniło wniosku, argumentując, że rządowa inwestycja budowy Obwodnicy Metropolitalnej nie przewiduje utworzenia łącznika, a Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie jest zarządcą dróg wojewódzkich. Następnym krokiem przybliżającym rozwiązanie problemu było podpisanie 8 lipca 2020 r. listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz realizacji inwestycji drogowych będących integralną częścią Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Sygnatariuszami listu prócz Powiatu Kartuskiego byli: Województwo Pomorskie, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gmina Żukowo, Gmina Miasta Gdańsk, Gmina Miasta Gdynia oraz Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Z powodu ogromnych kosztów przedsięwzięcia, przy jednoczesnym braku zewnętrznych źródeł finasowania oraz trudności środowiskowych, termin realizacji budowy estakady z Borkowa do Glincza odsuwa się w czasie. Jestem przekonany, że kluczem do rozwiązania tego problemu będzie zaproponowana przeze mnie nowa koncepcja, a mianowicie skierowanie ruchu z Kartuz do Żukowa przez drogę powiatową nr 1926G biegnącą z Borowa do Babiego Dołu i dalej przez krajową 20 do węzła „Glincz”. Zarząd Powiatu Kartuskiego przychylił się do tego pomysłu – mówi Bogdan Łapa Starosta Kartuski. Z racji tego, że aktualnie jest to droga częściowo gruntowa, będzie wymagała kompleksowej modernizacji i dostosowania do zwiększonego natężenia ruchu. Powiat niebawem przystąpi do opracowania koncepcji przebudowy trasy. Prace wykonawcze będą prowadzone równolegle z budową Obwodnicy Metropolitalnej. Przypomnijmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już podpisała umowy na jej zaprojektowanie oraz na budowę 32 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S6, którą pojedziemy już w kwietniu 2025 r. W ramach tej inwestycji powstanie również obwodnica Żukowa.

 

Wielu mieszkańców powiatu zapewne ucieszy ta wiadomość. Dlaczego?
Ponad 8 tys. mieszkańców, dwie drogi krajowe i duży problem. O korkach w centrum Żukowa, na wjeździe i przy wyjeździe we wszystkich kierunkach mówi się już od dawna. Średnio na dobę przejeżdża tędy grubo ponad 20 tys. aut. Ruch spiętrza się na dwóch rondach. W godzinach szczytu i przez cały weekend tworzą się korki, w których trzeba stać ponad pół godziny. Tych problemów mają dosyć nie tylko stali mieszkańcy Żukowa ale też wszyscy dojeżdżający do pracy. Problem korków zniechęca także mieszkańców Kaszub do odwiedzenia Trójmiasta. Wszyscy odczuwamy przez to ograniczenie dostępu do kultury i do usług. Komplementarna oferta inwestycji drogowych przedstawiona przez Zarząd Powiatu Kartuskiego przyczyni się więc do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale też wzrostu bezpieczeństwa użytkowników dróg, redukcji zanieczyszczenia środowiska, oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego wszystkich gmin powiatu kartuskiego.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.