2023/12/15

Samorząd Powiatu Kartuskiego świętował 25-lecie istnienia

15 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kobysewie uroczystą sesją uczczono jubileusz 25-lecia powołania Samorządu Powiatu Kartuskiego.

Przypomnijmy, że 5 czerwca 1998 r. Sejm przyjął ustawę o samorządzie powiatowym. Na jej podstawie powołano do życia powiaty. Akt założycielski wręczono pierwszemu staroście powiatu kartuskiego Marianowi Wilkowskiemu 23 listopada 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Utworzenie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, obok samorządu gminnego i samorządu województwa, oznaczało uznanie wspólnoty samorządowej za kluczowy element zdecentralizowanej struktury odradzającego się demokratycznego państwa. Powiat stał się nie tylko jednostką podziału terytorialnego kraju, ale przede wszystkim lokalną wspólnotą realizującą zadania o charakterze ponadgminnym.

Uroczysta sesja była okazją do podsumowań, jak i podziękowania za pracę na rzecz rozwoju powiatu. Wszyscy radni, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, jak i zaproszeni samorządowcy szczebla wojewódzkiego i gminnego oraz szefowie służ, inspekcji i straży otrzymali pamiątkowe statuetki.

Jak zaznaczył Starosta Kartuski Bogdan Łapa: Gdy Rzeczpospolita Polska przekazała wspólnocie samorządowej powiatu odpowiedzialność za sprawy o znaczeniu lokalnym Powiat kartuski objął terytorium ośmiu gmin. W 1999 roku w starostwie kartuskim zatrudnionych było 27 osób. W bieżącym roku w starostwie pracuje zespół 220 urzędników i pracowników. O jego rozwoju i inwestycjach świadczy budżet. W 1999 roku został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 30 mln 273 tys. zł, a wydatki 29 mln 583 tys. zł. Obecny rok zamknie się po stronie dochodów kwotą 253 mln zł, a wydatki sięgną 275 mln zł. Inwestycje to 42 mln zł. Minione lata pokazały, że powiaty nie zawiodły pokładanych w nich nadziei, choć działały w trudnych realiach finansowych. Zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji zarówno tych miękkich dotyczących kapitału ludzkiego, jak i twardych związanych z rozbudową infrastruktury dróg, szkół, szpitala. Ostatnio odnowiliśmy historyczny budynek starostwa co przyczyniło się do poprawy warunków  lokalowych naszego starostwa.

Podczas uroczystości wieloletnia Starosta Kartuski Janina Kwiecień otrzymała tytuł „Starosty 25-lecia”. Wyróżnienie wręczył Wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich Krzysztof Maćkiewicz.

Piątkowa sesja była też, już po raz trzeci, okazją do wręczenia nagród Ewy Haliny Buchacz dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kartuskiego. Nagrody przyznawane są za zaangażowanie i sukcesy w poznawaniu i praktykowaniu języka oraz kultury kaszubskiej.

Laureaci Nagrody Haliny Ewy Buchacz:

  • Mirosław Miotk - absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach im. H. Derdowskiego
  • Anna Frankowska - absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach im. H. Derdowskiego
  • Monika Wenta - uczennica klasy I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach im. H. Derdowskiego
  • Wiktoria Cybula - uczennica klasy III Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
  • Kinga Domaszk - uczennica klasy III Powiatowego Zespołu Szkół w Sierakowicach

Laureaci otrzymali dyplomy i gratyfikację finansową.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.