2024/01/12

Rozmawiano o wynikach matur w powiecie

11 stycznia w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach odbyło się spotkanie poświęcone analizie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2022/2023.

 

Wzięli w nim udział przedstawiciele środowiska oświatowego i pracodawców, otoczenia rynku pracy oraz samorządowcy.

 

Konferencję otworzył Wicestarosta Piotr Fikus.

 

Pierwszą część spotkania poświęcono efektywności kształcenia ogólnego w liceach i technikach powiatu kartuskiego, a w szczególności:

- analizie skuteczności wykorzystania wyników egzaminu ósmoklasisty do rozwinięcia kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu kartuskiego, piszących egzamin maturalny w formule 2023, na przykładzie języka angielskiego (poziom podstawowy i rozszerzony);

- analizie opanowania poszczególnych umiejętności sprawdzanych w nowej formule egzaminu maturalnego od 2023 r. – przedmioty obowiązkowe oraz wybrane (najczęściej zdawane), przedmioty w zakresie rozszerzonym;

- analizie wyników egzaminów z obowiązkowych przedmiotów maturalnych w roku 2023 w zakresie zdawalności ww. egzaminów – dynamika zmian 2020 (w oparciu o dane OKE Gdańsk), z uwzględnieniem podziału na licea i technika;

- zmianom w osiągnięciach maturalnych (średni wynik i skala staninowa) w poszczególnych szkołach powiatu kartuskiego;

- analizie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej dla techników i LO powiatu kartuskiego w czterech obszarach: matematycznym, matematyczno-przyrodniczym, j. polskiego oraz humanistycznym, w okresie 2021-2023 oraz z uwzględnieniem dynamiki zmian w poszczególnych szkołach.

Te ważne tematy referowały Panie Magdalena Urbaś i Małgorzata Bukowska – konsultantki Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Następnie przedstawiono dane porównawcze dotyczące wyników egzaminów zawodowych w poszczególnych kwalifikacjach, w oparciu o informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku oraz wyniki egzaminów czeladniczych przeprowadzonych przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą w Gdańsku. Tę część moderował Grzegorz Halasz z Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.