2023/06/07

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno

W środę 7 czerwca 2023 roku o godzinie 9:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach  podpisano umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno”.
Celem inwestycji jest połączenie istniejących ciągów rowerowych wykonanych wzdłuż drogi 1923G poprzez kładkę stalową jednoprzęsłową wykonaną nad rzeką Radunia. Zakres robót obejmuje:
1)    wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów,
2)    rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej ścieżki na jej zakończeniach,
3)    budowę kładki dla rowerzystów,
4)    budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej – połączenie istniejącej ścieżki z kładką,
5)    wykonanie zieleni w postaci trawników,
6)    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Nowa kładka będzie prowadzić ruch pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1923G. Odrębny obiekt, niezależny od istniejącego obiektu drogowego, umożliwi przełożenie ruchu rowerowego i pieszego z istniejącego mostu, który nie posiada wystarczających parametrów na przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego. 
Wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę i z którym zostanie podpisana umowa jest: HYDRO-MAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno z ceną 941 141,62 zł brutto oraz okresem gwarancji 7 lat. 
Termin wykonania całości zamówienia: 5 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Przez wykonanie rozumie się zakończenie całości robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości  do odbioru końcowego. Na czynności odbiorowe zakłada się do 1 miesiąca od zgłoszenia zakończenia wykonania robót budowlanych.
Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego udało się uzyskać Powiatowi Kartuskiemu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023) w wysokości 626 783,00 zł.  
 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.