2023/03/30

Przegląd Piosenki Pozytywnej „ Co nam w duszy gra…”

Przegląd Piosenki Pozytywnej „ Co nam w duszy gra…”  zorganizowany po raz drugi przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Biskupa z Miry w Żukowie odbył się 28.03.2023 r. w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie.

W tym roku, zgodnie z założeniami wydarzenia  stało się dążenie do stworzenia przestrzeni, w której swoje talenty, umiejętności mogą zaprezentować dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ideą przeglądu jest również budowanie więzi i dobrych relacji z osobami niepełnosprawnymi, które dążą do przełamywania własnych ograniczeń, poznania smaku sukcesu, jak również zawierania nowych znajomości.

Na scenie zaprezentowały się specjalne placówki szkolno-wychowawcze oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenu powiatu kartuskiego oraz województwa pomorskiego. Występy zrealizowano w następujących przedziałach wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VIII, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz dorośli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu kartuskiego. Gościnnie udział  wzięły placówki specjalne z Czerska, Chojnic, Tczewa, co nadało imprezie wymiar ponad  powiatowy. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków powiatu kartuskiego, a honorowy patronat nad nią objął Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Ośrodek Kultury
i Sportu w Żukowie. Pomysłodawcą przeglądu jest p. Beata Łapa - nauczyciel muzyki w SOSW w Żukowie.

Jury w składzie : 

- Barbara Bulczak- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Biskupa z Miry Św. Mikołaja z Żukowa

- Aleksandra Rogalewska Kania- dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie

 - Marek Teterycz - reprezentujący Europejską Fundację Promocji Kultury: Wyspa Artystów"

podjęło decyzję o przyznaniu następujących miejsc w poszczególnych kategoriach:

I miejsca zajęli:

przedszkole - zespół Biedronki z SOSW w Żukowie

klasy I-III - solista Julia Mikołajewska z ZSS z Czerska

klasy IV-VIII - solista Justyna Balcerzak z ZSS z Chojnic

klasy IV-VIII- duet Kinga Kaczmarczyk, Julia Adamczyk z SOSW w w Żukowie

klasy IV-VIII- zespół Samer Band z ZPS z Tczewa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy - solista Adrian Mańkowski ZPS z Tczewa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy - zespół Pozytywka SOSW z Żukowa

Warsztaty Terapii Zajęciowej - solista Janusz Czerwionke WTZ przy Fundacji Słoneczne Wzgórze w Stężycy

II miejsca:

Klasy IV - VIII solista -  Anastazja Szkatuła z ZSS z Czerska

Klasy I – VIII zespół – „ Pozytywka” z SOSW w Żukowie

Klasy SPP      zespół – „ Zespół dobrych myśli” z ZKiWS w Kartuzach

WTZ – solista - Marcin Hinca – WTZ Stężyca

III miejsce:

Klasy IV – VIII – zespół taneczny „ Cudowni” – z SOSW w Żukowie

Wyróżnienia:

Klasy IV – VIII – zespół „ Lubię To!” z SOSW w Żukowie

Klasy IV – VIII – zespół taneczny „ WOLT” z SOSW w Żukowie

WTZ Stężyca

ŚDPS w Kobysewie

Każdy z uczestników, zarówno soliści, jak i zespoły zostali nagrodzeni, dzięki pozyskanym środkom z powiatu kartuskiego, natomiast nagrodę specjalną Grand Prix w formie możliwości nagrania piosenki w studiu nagrań  TON otrzymali: Kacper Wirkus z ZSS z Chojnic oraz Mariusz Hinca z WTZ w Stężycy. Pomysłodawcą oraz sponsorem nagrody Grand Prix jest  p. Marek Teterycz, członek jury.

Łącznie w wydarzeniu wzięło udział osiemdziesięcioro sześcioro  wychowanków.

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.