2023/02/06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach poszukuje osób zainteresowanych podjęciem się pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pilnie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem się pieczy zastępczej, w szczególności osoby chętne do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Wymagania:

  • posiadanie stabilnej sytuacji życiowej, rodzinnej i bytowej;
  • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim;
  • pełnia praw publicznych oraz władzy rodzicielskiej;
  • pozytywna opinia psychologa;
  • możliwość zapewnienia przyjętym dzieciom odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych oraz zabezpieczenie potrzeb emocjonalnych;
  • niekaralność

Szczegółowe warunki precyzują art. 41 i 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Poszukujemy osób o otwartych sercach, z odpowiednimi predyspozycjami osobistymi, cierpliwych, rozumiejących potrzeby straumatyzowanych dzieci.

Oferujemy:

  • specjalistyczne wparcie i pomoc na każdym etapie;
  • możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach;
  • w przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie.

Szczegółowych i wyczerpujących informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 58 685 33 20, 684 00 82, e-mail: zpz@pcprkartuzy.pl lub osobiście w siedzibie PCPR w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.