2021/10/15

Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października w Kartuskim Centrum Kultury odbyło się powiatowe spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość uświetnił występ Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore w repertuarze piosenek Czesława Niemena.

 

Podczas gali zaproszono na scenę wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Kartuski. Starosta Kartuski Bogdan Łapa podziękował za podejmowanie pedagogicznego trudu, dbanie o wysoki poziom nauczania, kształtowanie postaw i wartości przypisanych właściwemu wychowaniu młodzieży. Jak podkreślił: Edukacja odgrywa kluczową rolę, ponieważ to ona zapewnia nam umiejętności konieczne do tego, by stać się aktywnymi członkami naszych coraz bardziej złożonych społeczeństw. To edukacja pomaga nam przystosowywać się do szybko zmieniającego się świata, budować tożsamość europejską, zrozumieć inne kultury, zdobywać nowe umiejętności potrzebne do funkcjonowania w mobilnym i wielokulturowym społeczeństwie, gdzie stopień cyfryzacji jest coraz bardziej zaawansowany.

 

Dzień Edukacji Narodowej to niezwykle ważne święto dla całej społeczności szkolnej - nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów, a także dla wszystkich pracowników administracyjnych i przyjaciół oświaty. Z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją patrzę dziś na wszystkich Państwa, zgromadzonych w Dniu Edukacji Narodowej, by świętować swoją obecnością jedną z najważniejszych dat w narodowym kalendarzu wydarzeń obywatelskich. Dziękuję Państwu za niełatwą pracę w minionym i obecnym roku szkolnym, gratuluję sukcesów, których tak bogatą listę na wstępie przypomniałem – dziękował Starosta Kartuski Bogdan Łapa.

 

Uroczystość była dobrą okazją do podsumowań działań z zakresu oświaty w powiecie kartuskim. Poniżej kilka istotnych liczb z zakończonego niedawno roku szkolnego:

 • uczestnictwo ponad 400 uczniów, mimo pandemii, w 50 konkursach i olimpiadach ogólnopolskich i 5 międzynarodowych,
 • kontynuacja projektu Zdolni z Pomorza ( o wartości blisko 1.600 tys. zł.) oraz projektu dla szkół zawodowych (dostosowującego kształcenie w branżach kluczowych do wymogów rynku pracy, za ponad 4.105 tys. zł.)
 • przygotowanie przez nauczycieli i uczniów szkół oraz realizacja tylko w jednym roku 20 projektów (w tym m.in. Erasmus +) o wartości blisko 1.350 tys. zł
 • wysoka jakość egzaminów maturalnych (3 lokata co do zdawalności wśród powiatów woj. pomorskiego, poza Trójmiastem) i zawodowych
 • złoty, srebrny i brązowy znak jakości dla naszych techników w rankingu Perspektyw
 • prowadzenie nauki języka kaszubskiego
 • stworzenie centrów wsparcia edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i opieki psychiatrycznej oraz stanowisk psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego w każdej szkole.

 

Plany:

 • uruchomienie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w ramach planów finansowych szkół,
 • modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO w Kartuzach o dobudowę pomieszczeń socjalnych
 • budowa boisk w ZSP w Sierakowicach, ZST w Kartuzach oraz remont nawierzchni boiska przy ZSO w Kartuzach
 • odnowienie elewacji i otoczenia szkół i placówek o komunikacyjną i zieloną infrastrukturę
 • budowa małej sali sportowej przy ZSZiO w Kartuzach
 • rozbudowa Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach o salę sportową wraz z budową boisk szkolnych i nowym zagospodarowaniem terenu
 • budowa sali gimnastycznej przy ZSZiO w Żukowie.

 

red. Wydział EK

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.