2023/11/17

Powiat zorganizował konferencję dla Seniorów

14 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji Powiat Kartuski wraz z Radą Seniorów Powiatu Kartuskiego zorganizował powiatową konferencję dla Seniorów pod nazwą „Wigorowy zawrót głowy”. Sala Kartuskiego Centrum Kultury wypełniona została po brzegi przedstawicielami wszystkich środowisk senioralnych działających na terenie powiatu kartuskiego. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele 23 klubów seniora działających na terenie poszczególnych gmin, uniwersytetów trzeciego wieku funkcjonujących w Kartuzach i Żukowie oraz Związku Emerytów i Rencistów w Kartuzach. Na konferencję zaproszono gości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Burmistrzów i Wójtów gmin powiatu.

Konferencję prowadziła Irena Kulwikowska – członek Rady Seniorów. Zebranych gości przywitała przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego Bolesława Ciachowska wraz z wiceprzewodniczącym – Kazimierzem Walkuszem.

Następnie słowa powitania oraz życzenia do obecnych na konferencji skierowali Piotr Fikus Wicestarosta Kartuski oraz Iwona Formela - Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego, która również odczytała list Starosty Kartuskiego Bogdana Łapy skierowany do seniorów z okazji ich święta.

Głównym tematem konferencji była aktywność Seniorów. Program konferencji przewidywał wystąpienie Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej Barbary Bałka, która przekazała informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla organizacji zrzeszających seniorów zaś Pan Mirosław Młyński – wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku wygłosił wykład na temat "Jak sprawić, by dobrze się czuć w zaawansowanej młodości, czyli fizjoterapia wieku podeszłego".

 

Iwona Formela – Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego przedstawiła działania adresowane do Seniorów realizowane na terenie poszczególnych gmin. Tak szerokie dotąd wsparcie seniorów w powiecie mogło być realizowane dzięki projektom unijnym w tym w największym zakresie dzięki projektowi pn. „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA”. W sumie z propozycji działań dla Seniorów w gminach powiatu kartuskiego korzysta ponad 1.100 osób. Jednak potrzeby w tym zakresie nadal istnieją bo wskazana liczba stanowi zaledwie około 5 % tej społeczności.

 

Dyskutowali o aktywizacji i zdrowiu

 

W programie wydarzenia miała również miejsce debata, której tematem przewodnim było stwierdzenie „Aktywny Senior to zdrowy Senior”. Uczestnicy debaty dyskutowali o zdrowiu i możliwych aktywnościach w sferze społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i kulinarnej, do których zachęcali Seniorów. W debacie udział wzięli Marian Wnuk-Lipiński- koordynator sportu w gminie Sierakowice, Maria Grot- przedstawicielka Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Przodkowskie Morsy”, Izabela Itrich-Hopa- prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Sławkach, Sulisława Borowska- przedstawicielka Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, Kazimierz Walkusz - wiceprezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Stężycy, Bogdan Sarach- prezes Związku Emerytów i Rencistów w Kartuzach, z Kartuz oraz Hanna Kajeta - koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kartuzach.

 

Podczas konferencji nie zabrakło również części artystycznej, w której wystąpili Mateusz Pawelczyk, który zaprezentował utwory Zbigniewa Wodeckiego a także Danuta Kosowska z Markiem Teteryczem, którzy zaprezentowali utwory własnego autorstwa i zachęcili do wspólnego śpiewania.

 

To pierwsze tak wielkie wydarzenie dla Seniorów, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich środowisk senioralnych Powiatu Kartuskiego.

 

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.