2023/06/27

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu złożono sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, oceny bezpieczeństwa pożarowego powiatu, o stanie rynku pracy w powiecie kartuskim oraz o zagrożeniach dla ochrony środowiska. Rozmawiano także o palącym problemie braku chętnych osób na pełnie funkcji rodzin zastępczych.

Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach podinsp. Tomasz Juński stwierdził, że bezpieczeństwo na terenie powiatu kartuskiego jest na dobrym poziomie. Zanotowano spadek przestępstw i zdarzeń drogowych w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku. Obecnie zwiększone zostaną działania Policji związane z bezpiecznymi wakacjami – bezpieczny pobyt nad wodą i kontrole obozów harcerskich. Należy pamiętać o stosowaniu bezpiecznych zasad korzystania z wody tj. zakładania kamizelek ratunkowych przez użytkowników sportów wodnych – ratują one życie. Rodzice powinni sami nosić kamizelki ratunkowe i zakładać je dzieciom. Zauważalne jest niestosowanie kamizelek przez użytkowników kajaków czy desek SUP. Należy także pamiętać o zakazie korzystania z kąpieli w wodzie po spożyciu alkoholu oraz korzystania z  niestrzeżonych kąpielisk na terenie powiatu. Najwięcej wypadków na wodzie, które kończą się tragicznie spowodowane jest niestosowaniem powyższych zasad.

 

Starosta Kartuski Bogdan Łapa – Przewodniczący Komisji i Zespołu – zauważył, że wpływ na mniej zdarzeń drogowych ma na pewno usprawnienie ruchu drogowego, czyli wprowadzenie takich rozwiązań jak rondo w Kiełpinie czy w Leźnie oraz remonty nawierzchni dróg i nowych oznakowań.  Także w tym roku zamontowany zostanie odcinkowy pomiar ruchu na drodze K 20 na odcinku Babi Dół – Borcz – najbardziej niebezpieczniej drodze w powiecie, którego celem jest zmniejszenie zdarzeń drogowych.

 

Obecni na posiedzeniu pochylili się także nad problemem braku nowych rodzin zastępczych w powiecie kartuskim. Wiele dzieci decyzją sądu oczekuje na umieszczenie w pieczy zastępczej. Problem ten będzie wymagał stworzenia kolejnych placówek opiekuńczych przez Samorząd Powiatu. Niedobór miejsc w obecnych placówkach wynika ze zmiany prawa, która miała doprowadzić do deinstytucjonalizacji  pieczy zastępczej. W zderzeniu jednak z małą ilością rodzin zastępczych spowodowało to znaczny niedobór tej formy pomocy dzieciom. Problem ten ma charakter ogólnopolski.

Na spotkaniu rozmawiano także o dobrej sytuacji na rynku pracy powiatu kartuskiego. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Jan Geras zaznaczył, że poziom bezrobocia obecnie wynosi około 3%, a powiat jest jednym z niewielu w województwie, gdzie bezrobocie spada. Dyrektor zwrócił również uwagę, że w powiecie kartuskim nie występują obecnie masowe zwolnienia. Wśród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni 65 % stanowią kobiety, wiele poszukujących pracy to także osoby młode. Od stycznia do maja 2023 r. zarejestrowano w powiecie kartuskim 973 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi m. in. z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji czy Armenii.  Na aktywizację osób bezrobotnych i realizację innych projektów (w tym KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w 2023 roku otrzymał środki finansowe Funduszu Pracy, PFRON i środki z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 8 510 414, 84 zł.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.