2020/10/01

Ponad 8,6 mln złotych dofinansowania dla Powiatu Kartuskiego na realizację projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA”

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 44 projekty związane z rozwojem usług społecznych o łącznej wartości 152 mln złotych. Projekt Powiatu Kartuskiego pn. „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” o wartości ponad 10 mln złotych, w tym dofinansowaniu na kwotę ponad 8,6 mln złotych zajął na tej liście 14 miejsce.

 

Projekt jest odpowiedzią na lokalnie zdiagnozowane potrzeby w zakresie usług społecznych, którego wdrożenie ma doprowadzić do osiągnięcia takich celów jak: poprawa jakości życia i stanu zdrowia seniorów, osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia oraz osób objętych pieczą zastępcza i usamodzielnianych.

 

W ramach projektu zaplanowane zostało powołanie Powiatowej Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działania aktywizacyjne w Klubach Seniora, warsztaty, animacja środowiskowa i wolontariat, a także działania służące poprawie stanu zdrowia uczestników projektu tj. mobilne usługi opiekuńcze, usługa wytchnieniowa oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych.

 

Projekt przewiduje ponadto realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie społeczne rodzin, dzieci i osób dorosłych z deficytem rozwoju tj. niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju (autyzm). Utworzone zostaną pracownie obejmujące wdrażanie leczenia metodą Tomatisa, Biofeedbacka oraz powstanie sala doświadczania świata oraz gabinet sensoryczny.

 

W projekcie zaplanowano również działania obejmujące przygotowanie do samodzielnego dorosłego życia osób przebywających w pieczy zastępczej, realizowane poprzez wdrożenie wsparcia oraz działań aktywizacyjnych, społecznych i zawodowych tj. szkolenia, superwizje, wyjazdy studyjne, kursy i szkolenia zawodowe oraz działalność Klubu Młodzieżowego.

 

Otrzymane dofinansowanie pozwoli skierować wsparcie do około 850 mieszkańców powiatu kartuskiego. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od listopada 2020 r. do kwietnia 2023 r.

red. I. Formela

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.