2023/06/07

Podpisanie umowy na rozbudowę oraz poprawę dostępności pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach dla osób niepełnosprawnych

W środę, 7 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach podpisano umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz poprawa dostępności pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach dla osób niepełnosprawnych”.
W ramach planowanej inwestycji mającej zapewnić poprawę dostępności pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach dla osób z niepełnosprawnością powstanie łącznik między dwoma istniejącymi budynkami PCPR, który będzie wyposażony w windę oraz powstanie w nim dodatkowa klatka schodowa. W ramach realizacji zadania nastąpi tez adaptacja pomieszczeń na I piętrze nad salami szkoleniowymi. Planuje się także budowę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowę i aranżacje dodatkowych pomieszczeń pod potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
Wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę i z którym zostanie podpisana umowa jest: CONCEPT BAU Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczyce z ceną 1 739 000,00 zł brutto, terminem realizacji przedmiotu zamówienia 4 miesiące oraz okresem gwarancji 5 lat. 
Termin wykonania całości zamówienia: 4 miesiące od dnia przekazania terenu budowy. Przez wykonanie rozumie się zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Na czynności odbiorowe zakłada się do 1 miesiąca od zgłoszenia zakończenia wykonania robót budowlanych.
Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będzie realizowana przez PRIDIM Sp. z o.o., ul. Nowe Osiedle 17A, 83-300 Kartuzy.
Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego udało się uzyskać Powiatowi Kartuskiemu dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Marszałka Województwa Pomorskiego
w wysokości 630 800,00 zł.  
 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.