2019/12/19

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Pępowo-Leźno

W dniu 18 grudnia bieżącego roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Starosta Kartuski - Bogdan Łapa oraz Wicestarosta - Piotr Fikus, przy udziale Skarbnika Powiatu Kartuskiego - Zofii Walkowiak, w imieniu Powiatu Kartuskiego podpisali umowę na realizację zamówienia publicznego polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1900G na odcinku Pępowo-Leźno – poprawa bezpieczeństwa. Na realizację tego zadania pozyskane zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych, firmą  COLAS POLSKA Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Nowej 49, 62-070 Palędzie, obejmuje cenę ryczałtową w wysokości 1 421 855,06 zł brutto.  Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji na wykonane roboty.

Inwestycja realizowana będzie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zamówienie polega na remoncie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1900G Pępowo-Leźno, wzmocnieniu jej trwałości i uzupełnieniu poboczy, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi i zminimalizowania negatywnych skutków korzystania ze zdegradowanej krawędzi jezdni oraz jej nawierzchni doprowadzającej  do uszkodzenia pojazdów.

W ramach planowanej przebudowy skrzyżowania przewidziano:

- wykonanie warstwy ścieralnej długości 3500m w dwóch odcinkach,

- wyrównanie nawierzchni,

- regulację i uzupełnienia poboczy,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Powiat Kartuski na realizację przedmiotowego zadania pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych, podpisując w dniu 17 września bieżącego roku umowę z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania w kwocie 1 143 149,00 zł. Ostateczna kwota przyznanego dofinansowania nie przekroczy 50% rzeczywistych wydatków poniesionych na realizację zadania.

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.