2024/04/04

Podpisanie umowy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Borowo - Babi Dół

4 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach podpisano umowę na realizację zadania pn. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej   nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km, niezbędnej do uzyskania wszystkich wymaganych zgód i decyzji oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także do zrealizowania robót budowlanych na jej podstawie”.

W ramach zadania zostanie opracowana pełna dokumentacja projektowa dla inwestycji dotyczącej ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1926G NA ODCINKU BOROWO - BABI DÓŁ O DŁUGOŚCI OK. 2,2 KM.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla odcinka od drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borowo do końca odcinka o nawierzchni gruntowej tj. do granicy „Rezerwatu Jar Rzeki Raduni” z uwzględnieniem połączenia z nawierzchnią bitumiczną. Inwestycja położona jest częściowo na terenie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Odcinek objęty zakresem opracowania przebiega przez tereny leśne, poza terenem zabudowanym w Gminie Żukowo. Na przedmiotowym odcinku występuje przejazd kolejowy oraz wiadukt kolejowy.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszystkich wymaganych zgód i decyzji oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także do zrealizowania robót budowlanych na jej podstawie.

Zadanie wykona spółka WANIT Spółka Cywilna Krzysztof Wiecki Adam Sawicki Projektowanie Dróg z Przodkowa. Wartość umowy to 369 tys. zł brutto.

Wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji ma nastąpić w terminie 14 miesięcy od podpisania umowy.

Docelowo, po tej drodze będą mogły się poruszać samochody do 3,5 t omijając Żukowo  i dostać się na węzeł w Glinczu.

 

Rozumiem akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.